Hanke
Utvecklingsprojekt - 117906

Mitä uutta – Kasvua Ranuan yrittäjyyteen

Ranuan kunta

29.02.2020 - 03.01.2022

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa Ranuan yritysten kasvu- ja kehittämismahdollisuuksia. Hankkeen avulla haetaan uusia markkinoita eri toimialoille ja muodostetaan yritysten kasvuverkostoja. Uusien markkinoiden löytämiseksi hankitaan pienimuotoisia markkinaselvityksiä sekä tarvittavia asiantuntijapalveluita. Selvityksistä saatua tietoa analysoidaan yhdessä ja toimitaan niin, että kasvuverkoston yritysten tuotteet ja palvelut kohtaavat kysynnän kanssa. Hankkeen myötä kasvuverkostoissa rakennetut yhteiset tavat ja mallit jäävät elämään hankkeen jälkeenkin.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

117906

Aloituspäivämäärä

29.02.2020

Loppumispäivämäärä

03.01.2022

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

16.3 Samarbete mellan mikroföretag

Toimenpiteen tyyppi

Samarbete

Toimenpiteen tarkenne

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

Internationell/Internationalisering
nya tjänster
nätverk

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt