Projekt
Allmännyttigt investeringsprojekt - 211575

Mustajärven virkistysedellytysten parantaminen Aatsingissa

Kelloselän alueen kyläyhdistys ry

28.02.2023 - 30.10.2024

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Aatsingin Mustajärvi on ainutlaatuisen kaunis paikka, jossa Kelloselkä-Aatsinki-alueen kyläläiset sekä mökkiläiset viettävät mielellään aikaa. Rannassa on talkoilemalla ja hankerahoituksella tehty uimapaikka laitureineen, pukukoppi, puucee, polttopuuvaja, grillikota sekä veneenlaskupaikka. Paikka on ollut kyläläisten ahkerassa virkistyskäytössä, sinne tullaan kalastelemaan ja tulistelemaan ja siellä pidetään erilaisia tapahtumia. Paikkaa ylläpitää Kelloselän alueen kyläyhdistys talkoovoimin. Ajan saatossa rakenteet ovat kärsineet ja niiden uusimiselle on tarvetta. Myös ranta rehevöityy ja maisema pensittyy, ja raivaus on tarpeen vedessä ja maalla. Uimarannan pohja on liettynyt ja kasvaa kortetta, ja kauan sitten laitettu suodatinkangas hiekkoineen on rikkoutunut ja kasautunut. Rannalla oleva laituri on huonokuntoinen ja se on raskas asentaa paikalleen. Kelloselkä-Aatsinki -alueen asukkaat kalastavat järvellä mielellään, ja rantaan onkin kerääntynyt soutuveneitä enenevässä määrin. Soutuveneiden turvallinen säilytys on muodostunut haasteeksi, ja tarve noin 10 veneen säilytyspaikalle on olemassa. Säilytyspaikan tulisi olla helppokäyttöinen kaiken ikäisille ja kuntoisille, ja kaikki paikalla olevat veneet voisi tarvittaessa lukita. Kelloselkä-Aatsinki -kyläalueella asuu myös paljon sellaisia ihmisiä, joilla ei ole välinettä järvellä liikkumiseen mutta jotka mielellään käyttäisivät venettä tai sup-lautaa, mikäli kyläyhdistys sellaiset hankkisi. Näin alueen virkistyskäyttöä voitaisiin lisätä useammille käyttäjille. Hankkeen tavoitteena on parantaa nykyisten uimarannan ja venevalkaman infraa korjaamalla ja siistimällä uimarannan pohjaa, rakentamalla uusi laituri ja venevalkama. Toimenpiteet parantavat alueen toimivuutta ja siten lisätä myös turvallisuutta. Asukkaiden ja siellä vierailevien matkailijoiden viihtyvyys ja virkistysmahdollisuudet kohenevat huomattavasti.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 (siirtymäkausi 2021–2022)

Projektnummer

211575

Startdatum

28.02.2023

Slutdatum

30.10.2024

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Allmännyttigt investeringsprojekt

Underåtgärd

7.5 Fritid och investeringar i turism

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Investeringar som gäller fritid och turism

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner