Projekt
Utvecklingsprojekt - 288603

Nuoret Äänessä

Suupohjan Kehittämisyhdistys ry

- 30.05.2025

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Nuoret Äänessä -hankkeessa nuoret pääsevät itse kertomaan videolla omasta, kotiseudulta löytyvästä, tärkeimmästä paikasta, sen vaikutuksesta vuosien aikana ja erityisesti nykyhetkestä nuorten silmin katsottuna. Samalla videolla nuoret kertovat myös omista tulevaisuuden toiveistaan sekä mahdollisista huolistaan omaa kotipaikkakuntaa koskien. Suunnitelmana on, että nuoret suunnittelevat ja tekevät videot itse ammattilaisen avulla. Nuoret myös esiintyvät videoilla itse. Mukaan toivotaan paljon innostuneita nuoria (vähintään yläkouluikäisiä) ja heidän saavuttamisessaan tehdään tiivistä yhteistyötä kuntien nuorisotyöntekijöiden sekä -järjestöjen kanssa. Videot julkaistaan joka kunnassa järjestettävissä ensi-iltatilaisuuksissa ja sen jälkeen ne pyritään näyttämään kunnanvaltuustoille sekä jaetaan mm. eri SOME-kanavissa. Videotyöpajoihin ei ole yksilöityjä kutsuja vaan niihin kutsutaan kaikki kiinnostuneet nuoret kunnittain. Videoiden tavoitteena on nostaa esiin asioita, joissa kunnilla olisi parannettavaa erityisesti nuorten näkökulmasta sekä nostaa esiin potentiaalia, jota alueella on tarjota mutta sitä ei vielä välttämättä hyödynnetä. Videoiden avulla pyritään viestimään päättäjille nuorten ajatuksista sekä viestimään laajemmalle yleisölle kunnan tarjoamista mahdollisuuksista. Videoiden avulla parannetaan nuorten mielipiteiden kuulemista ja huomioon ottamista päätöksenteossa sekä lisäämään alueen vetovoimaisuutta.

Mer information

Program/Fond

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Projektnummer

288603

Slutdatum

30.05.2025

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

Samarbetsprojekt för utveckling av service och verksamhetsmiljö på landsbygden

Typ av åtgärd

Samarbetsprojekt

Åtgärdens specifierare

Koordinerings- och aktiveringsprojekt

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Målområde

SO8

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner