Hanke
Utvecklingsprojekt - 155716

Nuoriso-leader Vaara-Karjalaan

Vaara-Karjalan Leader ry

15.12.2020 - 29.11.2023

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Nuoriso-leader Vaara-Karjalaan – hankkeen tavoitteena on luoda Vaara-Karjalan Leader ry:n toiminta-alueelle uusi nuoriso-leader toimintamalli sekä siihen liittyvä rahoitusmekanismi. Nuoriso-leader toimintaa on monissa leader-ryhmissä ympäri Suomea, mutta pääsääntöisesti nuoriso-leader – toimintaa rahoitetaan kuntarahoituksella. Vaara-Karjalan Leader ry:n tavoitteena on luoda nuorisotoimintaa varten omanlainen rahoitusmekanismi. Rahoitusmekanismin perusajatus on haastaa mukaan nuorten toiminnan tukemiseen paikallisia hyväntekeväisyysjärjestöjä ja yrityksiä sekä alueen kuntia. Hankkeen aikana työstetään Vaara-Karjalan Leader ry:lle oma nuorisostrategia yhteistyössä nuorten kanssa. Lisäksi nuoriso-leader toimintaa varten kootaan oma nuorisohallitus. Hankkeen aikana laaditaan nuoriso-leaderin toimintaa varten säännöt ja hakulomakkeet. Lisäksi hankkeen toimenpiteisiin kuuluvat myös toiminnan käynnistymisen markkinointikulut, nuorisotoiminnan ensimmäisen vuoden kokous- ja koulutuskulut sekä nuorisohallitukselle suunnattu opintomatka Eurooppaan (esimerkiksi Euroopan komissio) ja kotimaahan. Hankkeen keskeisin tavoite on saada aktivoitua nuoria mukaan yhdistys- ja järjestötoimintaan ja samalla lisätä vuoropuhelua järjestöjen ja nuorten välillä. Hankkeen aikana järjestetään järjestöjen ja nuorten yhteisiä tapahtumia. Hankkeen päättymisen jälkeen nuoriso-leader – toiminta jää Vaara-Karjalan Leader ry:n normaaliksi toiminnaksi.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

155716

Aloituspäivämäärä

15.12.2020

Loppumispäivämäärä

29.11.2023

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.4 Service på landsbygden

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Landsbygdsservice, utveckling

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

3

Asiasanat

nätverk
ungdomar

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt