Projekt
Utvecklingsprojekt - 121092

Nuuksio Lakeland-hanke

Vihdin kunta

29.02.2020 - 28.06.2023

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Luontomatkailuun liittyy merkittäviä kasvumahdollisuuksia ja Suomen vetovoimatekijät perustuvat pitkälti luontoon. Nuuksion järviylänkö on Uudenmaan laajin ja luonnonarvoiltaan tärkein yhtenäinen saloalue. Pääkaupunkiseudun läheisyys ja hyvät kulkuyhteydet, sekä alueella sijaitseva Nuuksion kansallispuisto tekevät alueesta luontomatkailun kannalta merkittävän. Alueella on aiemmin toteutettu useita kansallispuiston rakenteita, löydettävyyttä ja saavutettavuutta parantavia hankkeita. Vaikka alueella toimivien yritysten määrä on kasvanut merkittävästi viimeisen kuuden vuoden aikana, alueella ei ole vielä ollut yhteistyötä ja yhteistä liiketoimintaa kehittäviä hankkeita. Iso osa Nuuksion alueen kävijöistä on kotimaisia päiväkävijöitä, jotka eivät jätä alueelle juurikaan tuloa. Nuuksion järviylängöllä toimii matkailuyritysten verkosto, joka aloitti toimintansa vuonna 2015. Yritysverkosto edistää jäsentensä välistä yhteistoimintaa ja kehittää Nuuksion alueen matkailun toimintaedellytyksiä sekä edistää toimialan yleisiä ja yhteisiä ammatinharjoittamiseen liittyviä etuja. Yhteistyön kehittäminen nähdään alueen yrittäjien parissa kilpailuetuna, jolloin alueen luontomatkailu-potentiaali saadaan hyödynnettyä ja laaja palvelutarjonta työstetään entistäkin kilpailukykyisemmäksi. Nuuksio Lakeland -hankkeen tavoitteena on Nuuksion yritysryhmän yhteistyön vakiinnuttaminen, yhteisen ja yrityskohtaisen ympärivuotisen vastuullisen liiketoiminnan kehittyminen ja myynnin kasvu. Kehitystyö edistää myös matkailun sosiaalista, ekologista ja taloudellista kestävyyttä. Hankkeen suunnitelman on laatinut matkailualan yritys. Hanketta rahoittaa Uudenmaan ELY-keskuksen Maaseutuohjelma. Hankkeen kesto on 01.03.2020- 28.02.2022 ja budjetti on 240 000 euroa.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

121092

Startdatum

29.02.2020

Slutdatum

28.06.2023

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.3 Samarbete mellan mikroföretag

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Företagsgruppens utvecklingsprojekt (75 procent).

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner