Hanke
Utvecklingsprojekt - 121092

Nuuksio Lakeland-hanke

Vihdin kunta

29.02.2020 - 30.12.2022

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Luontomatkailuun liittyy merkittäviä kasvumahdollisuuksia ja Suomen vetovoimatekijät perustuvat pitkälti luontoon. Nuuksion järviylänkö on Uudenmaan laajin ja luonnonarvoiltaan tärkein yhtenäinen saloalue. Pääkaupunkiseudun läheisyys ja hyvät kulkuyhteydet, sekä alueella sijaitseva Nuuksion kansallispuisto tekevät alueesta luontomatkailun kannalta merkittävän. Alueella on aiemmin toteutettu useita kansallispuiston rakenteita, löydettävyyttä ja saavutettavuutta parantavia hankkeita. Vaikka alueella toimivien yritysten määrä on kasvanut merkittävästi viimeisen kuuden vuoden aikana, alueella ei ole vielä ollut yhteistyötä ja yhteistä liiketoimintaa kehittäviä hankkeita. Iso osa Nuuksion alueen kävijöistä on kotimaisia päiväkävijöitä, jotka eivät jätä alueelle juurikaan tuloa. Nuuksion järviylängöllä toimii matkailuyritysten verkosto, joka aloitti toimintansa vuonna 2015. Yritysverkosto edistää jäsentensä välistä yhteistoimintaa ja kehittää Nuuksion alueen matkailun toimintaedellytyksiä sekä edistää toimialan yleisiä ja yhteisiä ammatinharjoittamiseen liittyviä etuja. Yhteistyön kehittäminen nähdään alueen yrittäjien parissa kilpailuetuna, jolloin alueen luontomatkailu-potentiaali saadaan hyödynnettyä ja laaja palvelutarjonta työstetään entistäkin kilpailukykyisemmäksi. Nuuksio Lakeland -hankkeen tavoitteena on Nuuksion yritysryhmän yhteistyön vakiinnuttaminen, yhteisen ja yrityskohtaisen ympärivuotisen vastuullisen liiketoiminnan kehittyminen ja myynnin kasvu. Kehitystyö edistää myös matkailun sosiaalista, ekologista ja taloudellista kestävyyttä. Hankkeen suunnitelman on laatinut matkailualan yritys. Hanketta rahoittaa Uudenmaan ELY-keskuksen Maaseutuohjelma. Hankkeen kesto on 01.03.2020- 28.02.2022 ja budjetti on 240 000 euroa.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

121092

Aloituspäivämäärä

29.02.2020

Loppumispäivämäärä

30.12.2022

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

16.3 Samarbete mellan mikroföretag

Toimenpiteen tyyppi

Samarbete

Toimenpiteen tarkenne

Företagsgruppens utvecklingsprojekt (75 procent).

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

3

Asiasanat

Hållbar affärsverksamhet
Internationell/Internationalisering
aktivitetsturism
marknadsföring
matturism
må bra-turism
nya tjänster
nätverk
rekreations- och hobbyverksamhet
sociala medier
turism
utvecklande av företagsgrupp

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt