Projekt
Utvecklingsprojekt - 216998

Osaathan se sieki!

Leader Pohjoisin Lappi ry

31.03.2023 - 29.09.2024

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Koulutushankkeessa lisätään porotalousyrittäjien osaamista monialaisesti kannattavan ja kestävän yritystoiminnan harjoittamiseen. Tavoitteena on, että osakkaiden oma toiminta tukee yhteisen paliskunnan toimintaa ja oman yritystoiminnan kehittämistä. Hankkeessa kokeillaan erilaisia koulutustapoja yksilöohjaamisesta ryhmäkoulutukseen ja työpajoihin. Koulutukset ostetaan asiantuntijoilta. Hanke toteutetaan pääsääntöisesti hankkeessa mukana olevien paliskuntien (Kemin-Sompio, Lappi, Oraniemi, Sattasniemi ja Syväjärvi) alueella. Koulutuksissa saatu tieto koostetaan julkiseen käyttöön oppaaksi. Hankkeessa etsitään ja tiedotetaan myös muista hyvistä käytänteistä, jotka helpottavat vuotuisia hallinnollisia toimia ja kehittämistä. Hanke tukee Leader Pohjoisin Lappi ry:n strategiassa erityisesti painopistettä Yrittäjyys ja paikalliset elinkeinot.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 (siirtymäkausi 2021–2022)

Projektnummer

216998

Startdatum

31.03.2023

Slutdatum

29.09.2024

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

1.1 Yrkesutbildning och inhämtande av uppgifter

Typ av åtgärd

Utbildning och information

Åtgärdens specifierare

Utbildning som riktar sig till små och medelstora företag som är verksamma inom primär jordbruksproduktion eller förädling av jordbruksprodukter eller saluföring (90 procent).

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Taggar

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner