Hanke
Utvecklingsprojekt - 145256

Ostrobothnia2Scandinavia

Osuuskunta Viexpo

31.12.2020 - 30.12.2022

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Venealan alihankintayritykset Pohjanmaalta Skandinaviaan - Ostrobothnia2Scandinavia- yritysryhmähankkeen tavoitteena on käynnistää ja kehittää Pohjanmaan venealan alihankintayritysten vientiä Skandinaviaan. Tavoitteena on lisäksi lisätä yhteistyötä yritysten välillä. Hankkeen aikana yrityksille järjestetään yhteisiä tapaamisia, alan kansainvälisen osaamisen asiantuntijavierailuja, markkinaselvityksiä, kontaktihakuja sekä tutustutaan potentiaalisiin asiakkaisiin ja yhteistyökumppaneihin myös kohdemarkkinalla. Hankkeen aikana verkostoidutaan laajasti ja hankitaan yrityksille tietoa ja ymmärrystä uusista markkinoista, niillä toimimisesta sekä alan käytänteistä.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

145256

Aloituspäivämäärä

31.12.2020

Loppumispäivämäärä

30.12.2022

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

16.10 Andra samarbetsprojekt

Toimenpiteen tyyppi

Samarbete

Toimenpiteen tarkenne

Företagsgruppens utvecklingsprojekt (75 procent).

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

3

Asiasanat

utvecklande av företagsgrupp

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt