Hanke
Utvecklingsprojekt - 20938

Päivä Onnenlaaksossa

Koskenkylän pienviljelijä yhdistys ry

29.02.2016 - 23.04.2019

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Päivä Onnenlaaksossa -tapahtuman tavoitteena on avata yhdeksi päiväksi Saarijärvellä olevat kylät - Koskenkylä ja Lehtola - kaikille kiinnostuneille. Esillä on kylien historia, kulttuuritarjonta ja monipuolinen luonto, sijaitsevathan kylät Saarijärven reitin kulttuurimaisemassa valtakunnallisesti arvokkaalla maisema-alueella. Tapahtuman tavoitteena on myös luoda uskoa siihen, että maaseudun pienet kylät voivat kehittyä ja olla elinvoimaisia. Päivä Onnenlaaksossa -tapahtuman tavoitteena on - "pullikoida" maaseudun tyhjentymistä vastaan ja tuoda näkyväksi nykypäivän maaseutuelämää: asumista, elinkeinoja, luontoa ja mahdollisuuksia sekä maaseudun merkitystä kansantaloudelle. - houkutella kylille uusia asukkaita ja vapaa-ajan asukkaita sekä matkailijoita - parantaa alueen asukkaiden yhteistyötä, verkostoitumista, hyvinvointia ja viihtyvyyttä - saada alueen nuoret aktivoitumaan tapahtuman suunnitteluun ja toteuttamiseen ja työllistää heitä tapahtuman järjestämisessä - tapahtuman innoittamana siistiä alueen teiden ja vesistöjen varsia ja pihapiirejä - saada alueelle vähintään 350 ulkopuolista tutustumaan maaseutukyliin, sen asukkaisiin ja siellä tehtävään toimintaan - saada vieraiksi valtakunnan ja paikallistason päättäjiä ja virkamiehiä tutustumaan maaseutuelämään käytännön tasolla ja viemään viestiä maaseutuelämän eri puolista päättäjätasolle.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

20938

Aloituspäivämäärä

29.02.2016

Loppumispäivämäärä

23.04.2019

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.4 Service på landsbygden

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Landsbygdsservice, utveckling

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

byaverksamhet

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt