Projekt
Lokal utveckling - 219700

Perkeet käyttöön – tiekartta kalasivuvirtojen hyötykäytölle Kainuussa

Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy

01.01.2023 - 31.12.2023

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Kainuu-Koillismaalla tuotetaan noin miljoona kiloa teuraskokoista kirjolohta vuosittain noin viidessäkymmenessä laitoksessa. Suurin osa niistä sijaitsee Kainuussa. Määrä on kolmasosa koko Suomen sisävesien kasvatetun ruokakalan tuotannosta. Siikaa kasvatetaan noin 100 000 kiloa. Tästä toiminnasta syntyy merkittävästi sivuvirtoja, ja nykytilanteessa on vahva tarve tarkastella vaihtoehtoisia tapoja kalasivuvirtojen käytölle ja käsittelylle, sillä perinteinen turkiseläinten rehuksi toimittaminen on hiipuva käyttökohde. Hankkeen tavoitteena on luoda katsaus vaihtoehtoisista tavoista sivuvirtojen hyödyntämiselle ja käsittelylle joko sellaisenaan tai kevyesti jatkojalostettuna. Tavoitteena on luoda alan toimijoille pohjatietoa erilaisista käyttötavoista ja niiden teknistaloudellisista edellytyksistä sekä huomioon otettavista säädöksellisistä reunaehdoista. Hankkeessa toteutetaan kolme erillistä työpakettia - yksi raaka-ainejakeiden ominaisuuksien kartoitukseen, toinen käyttökohdearviointiin ja kolmas sidosryhmätyöskentelyyn, jonka tuloksena syntyy tiekartta, jossa esitetään vaihtoehdot ja tavoitteet kalasivuvirtojen käsittelyn kehittymiselle Kainuussa.

Mer information

Program/Fond

Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston Suomen ohjelma 2021–2027

Projektnummer

219700

Startdatum

01.01.2023

Slutdatum

31.12.2023

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Lokal utveckling

Underåtgärd

3.1 Lokal utveckling

Typ av åtgärd

Lokal utveckling

Åtgärdens specifierare

Lokala utvecklingsprojekt

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner