Hanke
Utvecklingsprojekt - 49024

Pirkanpolut

Pirkkala-Seura r.y.

10.08.2017 - 06.05.2021

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Alueellisen, seudullisen ja kansallisen matkailun ja luontoliikunnan kehittämiseen liittyvä hanke, jonka tarkoituksena on luoda Pirkkalan ja osin Lempäälän ja Tampereen kuntien alueelle Pirkanpolut -niminen noin 100 kilometrin mittainen polkureitistö, joka samalla olisi Lempäälän Birgitan polun jatkumo. Kehityshankkeeseen kuuluu reitistön kartta- ja maastosuunnittelu, maanomistajien informaatiotapaamiset kyläkunnittain, maanomistajien lupien kysyminen noin 1,5 metrisen polku-uran toteuttamisesta heidän mailleen ja loppuvaiheessa reitistön merkitseminen kuitunauhalla. Reitistöä suunniteltaessa huomioidaan myös erityisryhmien tarve omaan retkeilyreittiin. Edelleen hankkeen aikana luodaan suunnitelma, yhtenäiseksi korkeatasoiseksi luontoliikunta- ja matkailupalvelujetjuksi.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

49024

Aloituspäivämäärä

10.08.2017

Loppumispäivämäärä

06.05.2021

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.1 Utredningar och planer

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Utredningar och planer

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

marknadsföring
må bra-turism
rekreations- och hobbyverksamhet
turism

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt