Projekt
Allmännyttigt investeringsprojekt - 24848

Rahjan ja Vihaslahden luontokohteet kuntoon investointihanke

Metsähallitus

08.06.2016 - 08.04.2019

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Rahjan saaristo Kalajoella on hieno saaristokohde, jonka luontomatkailupotentiaalia ei ole hyödynnetty, näkyvyys Kalajoen matkailualueella on heikko ja lähtösatamien (Konikarvo ja Puojiniemi) palveluvarustus on päässyt huonoon kuntoon. Alueella toimii useita aktiivisia yhdistyksiä ja Kalajoen matkailualueella on useita luontomatkailuyrittäjiä, jotka näkevät Rahjan saariston potentiaalin ja joilla on intoa kehittää Rahjan saaristoa käyntikohteena ja tehdä uusia tuotteita alueelle mm SUP-lautailuun ja mindfullness -tuotteisiin liittyen. Lisäksi Kaljaasin valmistumisen ja liikennöinnin aloittamisen myötä Konikarvon satama on noussut nähtävyyskohteeksi niin paikallisille kuin matkailijoillekin. Vihaslahden lintutorni on erittäin suosittu luontokohde niin paikallisille kuin matkailijoillekin. Kohteen muu palveluvarustus on jo saatu hyvään kuntoon mutta torni ei enää ole turvallinen eikä täyty nykyisiä laatu- ja turvallisuusvaatimuksia. Hankkeella parannetaan Rahjan saariston näkyvyyttä tienvarsiopasteilla, parannetaan satamien ja Rahjan saariston taukopaikkojen viihtyisyyttä ja toimivuutta eri käyttäjäryhmille, parannetaan sataman opasteita ja selkiytetään pysäköintiä opasteilla, siirretään luontokatos luontevampaan paikkaan satamassa, kunnostetaan palveluvarustusta ja järjestetään romun keräys molemmissa satamissa talkootyönä, rakennetaan uusi lintutorni Vihaslahdelle sekä lisätään luontomatkailuyrittäjien toimintaedellytyksiä Rahjan saaristoon liittyvissä tuotteissa. Hankkeen keskeisimmät kohderyhmät ovat Rahjan kyläläiset ja harrasteseurat sekä luontomatkailuyrittäjät alueella, mutta hankkeen toiminnasta hyötyvät myös kunta ja matkailun kehittäjätahot, muut kohteiden kävijät, kalastajat ja satamien muut käyttäjät.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

24848

Startdatum

08.06.2016

Slutdatum

08.04.2019

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Allmännyttigt investeringsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, investering

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner