Projekt
Utvecklingsprojekt - 23640

Rannalle

Pyhäjärvi-instituuttisäätiö sr

30.04.2016 - 31.03.2020

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Rannalle hankkeessa yhdistyvät rantojen virkistyskäyttö, kylätoiminta ja vesiensuojelu. Hankkeen tavoitteena on lisätä Yläneenjoen ja jokisuun ranta-alueiden viihtyisyyttä ja alueiden virkistyskäyttöarvoa lisätään mm. kiinnittämällä huomiota olemassa olevien melontareittien ja luontopolkujen ylläpitämiseen ja parantamiseen sekä selvittämällä ja tuomalla esiin Yläneenjoen kalataloudellista arvoa. Hanke luo uusia edellytyksiä luonto- ja matkailuyrittäjille ja vahvistaa toimijoiden välistä yhteistyötä. Hankkeessa toteutetaan kyläsuunnitelmissa mainittuja ja yleisötilaisuuksissa esiin nousseita asukkaiden omia ympäristöön, vesiin ja niiden virkistyskäyttöön liittyviä ideoita. Jo tehtyjä vesiensuojelutoimia inventoidaan ja kunnostetaan pienimuotoisesti. Näin hanke voi vaikuttaa myös järven ja jokien vedenlaatuun ja vähentää Yläneenjoesta tulevaa fosforikuormitusta. Hankkeessa tuotetaan Yläneenjokeen ja Pyhäjärveen liittyvää tiedotusmateriaalia ja työvälineitä luontoympäristön hyödyntämiseen sekä kannustetaan asukkaita vaikuttamaan ympäristönsä tilaan. Tavoitteena on lisätä kylien vetovoimaisuutta ja asukkaiden tietoisuutta omasta ympäristöstään.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

23640

Startdatum

30.04.2016

Slutdatum

31.03.2020

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.6 Kultur- och naturarv

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Kultur- och naturarvet, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner