Hanke
Allmännyttigt investeringsprojekt - 92212

Retkeilyreitit: Peuran Polku

Lestijärven kunta

31.03.2019 - 30.12.2022

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Peuranpolku on 115 kilometrin mittainen retkeilyreitistö Pohjois-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Keski-Suomen alueella. Reitti on osa Euroopan E6-kaukovaellusreittiä. Peuranpolku kulkee pääasiassa luonnontilaisten ja suojeltujen erämaiden halki ja se tarjoaa monipuoliset retkeilymahdollisuudet niin lyhyille päiväretkille kuin pitkille vaelluksille. Peuranpolun eri alueet yhdistävä vaellusreitti on päässyt huonoon kuntoon ja se vaatii kunnostusta Lestijärven Lehtosenjärven ja Reisjärven Petäjänmäen välillä. Myös Luontoon.fi-sivustolla on maininta runkoreitin huonosta kunnosta, mikä on vaikuttanut reittiä käyttävien retkeilijöiden määrän. Kunnostustöillä Peuranpolku-reitistö saadaan säilymään kokonaisuutena ja sen saavutettavuus paranee. Kunnostettavan reitin osuus on noin 40 kilometriä. Kunnostushanke sisältää reitinraivausta, pitkospuiden purkua ja uusimista soille sekä ojien ja purojen ylityspaikoille, tulipaikkojen kunnostamista, laavujen rakentamista sekä reittikarttojen, opasteiden ja infokylttien lisäämistä. Hankkeen tavoitteena on parantaa reittien saavutettavuutta ja sitä kautta lisätä reitistön käyttöä sekä matkailijoiden että alueen asukkaiden keskuudessa. Infran kehittäminen lisää alueen elinvoimaisuutta sekä vetovoimaisuutta niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Tavoitteena on mahdollistaa reitistön ympärivuotinen käyttö ja samalla edistää matkailu- ja palveluyritysten asiakasvirtojen ja liikevaihdon kasvua sekä tuotekehitystä. Tavoitteena on myös monipuolistaa maaseutuväestön virkistys- ja hyvinvointipalveluita.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

92212

Aloituspäivämäärä

31.03.2019

Loppumispäivämäärä

30.12.2022

Onko Leader

ei

Toimenpide

Allmännyttigt investeringsprojekt

Alatoimenpide

7.5 Fritid och investeringar i turism

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Investeringar som gäller fritid och turism

Hankeluonne

Interregional

Erityistavoite

3

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt