Projekt
Utvecklingsprojekt - 212851

Ruokaklusterin toiminnallistaminen – RUOTO

ProAgria Etelä-Savo ry

31.10.2022 - 30.12.2024

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Ruokaklusterin toiminnallistaminen – RUOTO -hankkeen tavoitteena on Etelä-Savon ruokaklusterin toimintojen ja palvelujen kehittäminen sekä niiden vakiinnuttaminen. Hankkeen toimenpiteillä kehitetään koko ruokaketjun toimijoiden välistä yhteistyötä, yhteistyön muotoja, verkostoitumista sekä osaamisen ja näkyvyyden lisäämistä. Hankkeen tavoitteena on vahvistaa Etelä-Savon ruoka-alan kilpailukykyä ja kasvua. Hanke toteutetaan Etelä-Savon alueella ja hankkeen pääasiallisena kohderyhmänä ja hyödynsaajana ovat ruokaketjun yrittäjät alkutuotannosta elintarvikevalmistajiin, mukaan luettuna luonnontuoteala. RUOTO-hankkeen hakija ja toteuttaja on ProAgria Etelä-Savo, osatoteuttajina hankkeessa ovat Etelä-Savon Koulutus Oy (Esedu) ja Luonnonvarakeskus (Luke). Hankkeen toiminta-aika on 1.11.2022 – 31.12.2024.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 (siirtymäkausi 2021–2022)

Projektnummer

212851

Startdatum

31.10.2022

Slutdatum

30.12.2024

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.10 Andra samarbetsprojekt

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner