Projekt
Utvecklingsprojekt - 10230

RuokaSavo

ProAgria Itä-Suomi ry

24.06.2015 - 30.12.2018

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

RuokaSavo on uusia ideoita ja uusia mahdollisuuksia Pohjois-Savoon tuova hanke. Ensimmäisenä tavoitteena on RuokaSavo aseman vahvistaminen paikallisesti, valtakunnallisesti ja kansainvälisesti. Toiminnan pohja ja perusta on Pohjois-Savon vahva perusmaatalous ja siitä kumpuavat laadukkaat elintarvikkeet. Elintarvikeyritysten kasvun,osaamisen ja yhteistyön vahvistamisen yleinen kehitystyö on toinen ydintavoite. Kolmantena, samaa päämäärää tukevana sisältönä on ruokamatkailun jalkauttaminen Pohjois-Savoon. Tämä toteutetaan tiettyjen,vuosittain toistuvien ruokatapahtumien kehitystyössä. Ruoka-ja matkailutuotteiden kansainvälisyyttä rakennamme elintarvike-, matkailu-ja luovien alojen kanssa ja lisäksi teemme tiivistä yhteistyötä Slow Food organisaation ja European Region of Gastronomy -verkoston kanssa. Pohjois-Savon ELY-keskuksen maaseutustrategian maaseutuvision mukaan Pohjois-Savo on vuonna 2020 valtakunnallisesti ja kansainvälisesti tunnettu ruokamaakunta.Tarvitsemme luovuutta, rohkeutta ja eri toimijoiden yhteistyötä, jotta visio toteutuu. Pohjois-Savon maaseudun kehittämissuunnitelman mukaan ,2014-2020, maakunnassa tarvitaan pysyvä, verkostomainen osaamiskeskittymä, (tutkimuksen, koulutuksen, neuvonnan ja yritysten yhteistyötä), josta hyötyvät etenkin mikro-ja pk-yritykset. Tähän tarpeeseen rakennamme RuokaSavo verkostoa ja RuokaSavo sivustoa.Lisäksi edistämme alueen elintarvikkeiden pääsyä valtakunnallisille ja kansainvälisille markkinoille. Tavoittelemme yhtenäistä vientibrändiä pohjoissavolaisille elintarvikkeille mm. brändiseminaarin avulla. Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman strategisissa painopistealueissa on mainittu biotalouden edistäminen, maaseudun elinkeinojen monipuolistaminen ja työllisyyden parantaminen kehittämällä yritysten kilpailukykyä, uutta yrittäjyyttä ja yritysten verkostoitumista. Ruokatuotanto on osa biotaloutta. Kehittämisohjelmassa 2014-2020 on vahvasti mukana lyhyet jakeluketjut, mikä liittyy läheisesti lähiruoka-alaan.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

10230

Startdatum

24.06.2015

Slutdatum

30.12.2018

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.10 Andra samarbetsprojekt

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner