Hanke
Utvecklingsprojekt - 48600

Säkylän Talvi- ja jatkosotamuseon tutkimus-, kehittämis- ja markkinointihanke

Säkylän talvi- ja jatkosotamuseon säätiö sr

30.06.2017 - 29.06.2022

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Säkylän Talvi- ja jatkosotamuseon tutkimus-, kehittämis- ja markkinointihanke jakaantuu hankkeen nimen mukaisesti kolmeen pääkokonaisuuteen. Hankkeessa suoritetaan sota-aiheista tutkimustyötä hyödyntäen museon laajaa aineistoa hyväksikäyttäen että keräten tutkimusaiheista riippuen materiaalia muista lähteistä mukaanlukien veteraanien jälkeensä jättämää autenttista materiaalia. Tutkimustyön on tarkoitus tuottaa vuosittaisia julkaisukelpoisia tuloksia hankkeen aikana. Museon toimintojen kehittämisessä keskitytään arvokkaan esineistön ja kuvamateriaalin systemaattiseen järjestämiseen ja luettelointiin sekä valokuva- ja kenttäpostiarkistomateriaalinmateriaalin digitointiin. Markkinointiosiossa museon aiheiden ja esineistön esittelytapaa on tarkoitus nykyaikaistaa esimerkiksi hyväksikäyttämällä mobiiliteknologian suomia mahdollisuuksia museon aiheiden ja esineiden laajempana esittelynä ja taustoittamisena (esimerkiksi QR-koodien avulla linkitys aiheen tai esineen yksityiskohtaisempaan esittelyyn). Myös kävijöiden interaktiivisuutta museon esineistön (esim varusteet) osalta pyritään kasvattamaan. Tämä mahdollistaa monipuolisemmat mahdollisuudet varsinkin koululais- ja oppilaitosryhmien perehdyttämiseen museon aihealueisiin. Museon tunnettuutta pyritään nostamaan erilaisilla ohjelmallisilla vierailuilla, teemanäyttelyillä ja näiden vahvemmasta tiedottamisesta sekä saattamalla museon markkinointimateriaalit nykyisten vaatimusten tasalle.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

48600

Aloituspäivämäärä

30.06.2017

Loppumispäivämäärä

29.06.2022

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.4 Service på landsbygden

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Landsbygdsservice, utveckling

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

3

Asiasanat

kultur

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt