Hanke
Utvecklingsprojekt - 102403

Savolaisuus on makuasia

Savonia-ammattikorkeakoulu oy

30.09.2019 - 30.12.2021

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Kuopion alueelle (Pohjois-Savo) on myönnetty European Region of Gastronomy (ERG) tunnustus vuodelle 2020. European Region of Gastronomy on kansainvälisesti arvostettu tunnustus, joka myönnetään vuosittain yhdelle tai useammalle eurooppalaiselle alueelle. ERG-statusta voidaan verrata esimerkiksi kulttuuripääkaupunki -titteliin sillä erotuksella, että European Region of Gastronomy -status kehittää kulttuurin ohella gastronomian sekä ruoan ympärille kietoutuvia tapahtumia, maataloutta, koulutusta ja yrittäjyyttä. ERG -tunnustus painottaa vastuullisesti toimimista, lähiruoan käyttöä sekä pienten -ja keskisuurten yritysten välistä yhteistyötä. ERG jää kuitenkin paikallisille ihmisille ja yrityksille kaukaiseksi ja sen merkitystä ei ymmärretä, ellei sen merkeissä rakenneta uutta yhteistyötä ja asiasta tiedoteta riittävästi. Savolaisuus on makuasia -hankkeen tavoitteena on lisätä pohjoissavolaisen lähiruoan tunnettuutta niin, että Pohjois-Savo tunnetaan paikallisesti, valtakunnallisesi ja kansainvälisesti puhtaan ja laadukkaan ruoan ja raaka-aineiden tuottajana. Tunnettuuden lisääntyminen nostaa lähiruoan arvostusta ja parantaa tietoa sen saatavuudesta, jolloin lähiruoan kysynnän on mahdollista kasvaa. Paikallisten kuluttajien ymmärrystä lisätään siitä, että ei ole tarvetta lähteä "Kallavettä kauemmas kalaan". Hankkeessa keskitytään myötävaikuttamaan suomalaiseen ruokaan liittyvän tiedon levittämiseen ja lähiruoan käytön edistämiseen eri organisaatioissa, palvelujen tuottajissa ja muissa kohderyhmissä Pohjois-Savon alueella sekä tuottajien, kuluttajien ja yritysten välisten yhteistyöverkostojen kehittämiseen.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

102403

Aloituspäivämäärä

30.09.2019

Loppumispäivämäärä

30.12.2021

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

16.4 Korta distributionskedjor för livsmedel

Toimenpiteen tyyppi

Samarbete

Toimenpiteen tarkenne

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

2

Asiasanat

Livsmedel
Livsmedelsförädling
avfall
grönsaksodling
husdjursproduktion
jordbruk
korta distributionskedjor
kvinnor
matturism
naturprodukter
närproducerad mat
nätverk
samhörighet
ungdomar
välfärd
växtproduktion
åldrande befolkning

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt