Projekt
Investering - 28528

SILMU ry:n teemahanke pieninvestoinnit

Kehittämisyhdistys SILMU ry, Utvecklingsförening SILMU rf

11.05.2016 - 28.12.2021

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Hankkeen tavoitteena on parantaa mm. kylien ja maaseudun asukkaiden virkistysmahdollisuuksia, vapaa-ajan toiminnan edellytyksiä sekä kehittää harrastustoimintaa. Välillisenä tavoitteena on tutustuttaa kylien toimijat Leader-toimintaan ja paikalliseen kehittämiseen hankkeissa ns. matalan kynnyksen -mallin avulla. Hankkeella tuetaan em. tavoitteita edistäviä pienehköjä, alle 15 625 euron suuruisia yleishyödyllisiä investointeja. Hankkeessa voidaan toteuttaa myös pienimuotoiset rakentamisinvestoinnit, joihin ei tarvita viranomaislupia. Hankkeen aikana järjestetään kerran kokemustenvaihtotilaisuus, jossa hakijat pääsevät vaihtamaan kokemuksia teemahankkeesta, toimenpiteistä ja tutustumaan muihin toimijoihin. Hanke lisää paikallisten toimijoiden toimintaedellytyksiä, alueen yhteisöllisyyttä ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta. Teemahankkeessa rahoitettavien toimenpiteiden toteuttajina voivat olla yritykset, kyläyhdistykset, harrastusyhdistykset sekä SILMU ry:n maaseutualueella toimivat muut rekisteröidyt yhteisöt.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

28528

Startdatum

11.05.2016

Slutdatum

28.12.2021

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Investering

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, investering

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner