Hanke
Investering - 28528

SILMU ry:n teemahanke pieninvestoinnit

Kehittämisyhdistys SILMU ry, Utvecklingsförening SILMU rf

10.05.2016 - 28.12.2021

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen tavoitteena on parantaa mm. kylien ja maaseudun asukkaiden virkistysmahdollisuuksia, vapaa-ajan toiminnan edellytyksiä sekä kehittää harrastustoimintaa. Välillisenä tavoitteena on tutustuttaa kylien toimijat Leader-toimintaan ja paikalliseen kehittämiseen hankkeissa ns. matalan kynnyksen -mallin avulla. Hankkeella tuetaan em. tavoitteita edistäviä pienehköjä, alle 15 625 euron suuruisia yleishyödyllisiä investointeja. Hankkeessa voidaan toteuttaa myös pienimuotoiset rakentamisinvestoinnit, joihin ei tarvita viranomaislupia. Hankkeen aikana järjestetään kerran kokemustenvaihtotilaisuus, jossa hakijat pääsevät vaihtamaan kokemuksia teemahankkeesta, toimenpiteistä ja tutustumaan muihin toimijoihin. Hanke lisää paikallisten toimijoiden toimintaedellytyksiä, alueen yhteisöllisyyttä ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta. Teemahankkeessa rahoitettavien toimenpiteiden toteuttajina voivat olla yritykset, kyläyhdistykset, harrastusyhdistykset sekä SILMU ry:n maaseutualueella toimivat muut rekisteröidyt yhteisöt.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

28528

Aloituspäivämäärä

10.05.2016

Loppumispäivämäärä

28.12.2021

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Investering

Alatoimenpide

7.4 Service på landsbygden

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Landsbygdsservice, investering

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt