Hanke
Allmännyttigt investeringsprojekt - 15239

Sparbanken Biathlon Arena

Vargbergets fritidscentrum rf

31.10.2015 - 08.01.2019

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Utvecklandet av Vargbergets Fritidscentrum till en året runt anläggning Närpes Sport Arena. I projektet ingår beläggning av en del befintliga terrängbanor samt anläggandet av skidskyttestadion. Skidskyttestadion har 12 st skyttestationer inbyggda i sjöcontainers därmed används den bästa BAT-tekniken (Best Available Techniques). Efter projektets färdigställandet ökar områdets attraktionskraft både lokalt och regionalt i och med året runt användningen möjlig görs för en allt bredare användarkrets. Anläggningen blir den enda i hela Svensk-Finland för året runt användning. Även i hela Finland finns endast ett fåtal anläggningar för dylik verksamhet. Projektet är ett pilotprojekt och kommer efter färdigställandet att fungera som ett referensobjekt i hela Finland. Vargbergets fritidsområde blir även ett område som ökar invånarnas trivselfaktor i närregionen och ökar medlemmarantalet i de olika föreningarna. Projektets målgrupp är naturligtvis skidskytteintresserade men vi bedömer också att hela fritidsområdets attraktionskraft ökar för övrig verksamhet. Exempelvis kan en målgrupp vara personer med nedsatt funktion eftersom stadion kan utrustas med EKO-AIMS skidskyttegevär. Övrig verksamhet, tränings- som tävlingsverksamhet, inom rullskidåkning, rullskidskytte, löpskytte, orienteringsskytte blir tillgänglig genom beläggningen av befintliga terrängbanor samt förverkligandet av skidskyttestadion. Föreningen Vargbergets Fritidscentrum r.f har efter förverkligandet av detta projekt kapacitet och vision även för framtida projekt.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

15239

Aloituspäivämäärä

31.10.2015

Loppumispäivämäärä

08.01.2019

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Allmännyttigt investeringsprojekt

Alatoimenpide

7.4 Service på landsbygden

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Landsbygdsservice, investering

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt