Projekt
Utvecklingsprojekt - 213185

Suksee

MTK Keski-Pohjanmaa ry

01.12.2022 - 31.12.2024

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Suksee-hanke on nuorille maatalousyrittäjille ja sellaiseksi aikoville suunnattu koulutushanke, joka toimii MTK Keski-Pohjanmaan toimialueella. Vuonna 2022 tukea hakeneita tiloja oli alueella 1883, ja näistä 261 tilalla tuen hakija oli alle 40-vuotias. Maatalouden jatkuvuuden kannalta on maatilojen sukupolvenvaihdosten (SPV) onnistuminen entistä tärkeämpää. Sukupolvenvaihdosprosessin laajuuden tunteminen ja sen osa-alueiden hallinta edistävät merkittävästi SPV:n onnistumista. Esimerkit onnistuneista SPV:istä luovat uskoa alan tulevaisuuteen ja sekä rohkaisevat niiden tekemiseen ja uusien omistajavaihdostapojen etsintään. Maatalouden heikon kannattavuuden lisäksi nuorten maatalousyrittäjien osaamista ja hyvinvointia haastavat nopeasti muuttuva toimintaympäristö, investointitarpeet ja yhteiskunnalliset ilmiöt. Verkostojen merkitys on nuorille yrittäjille tärkeää. Verkostojen vahvistuminen edistää nuorten yrittäjien hyvinvointia ja lisää yhteistyötä, ehkäisee syrjäytymistä sekä tarjoaa mahdollisuuden vertaisoppimiseen ja vertaistukeen. Hankkeen tavoitteena on lisätä laajan sukupolvenvaihdosprosessin tuntemusta ja parantaa sukupolvenvaihdosten onnistumista, kehittää nuorten maatalousyrittäjien osaamista ja hyvinvointia sekä vahvistaa heidän omia ammatillisia ja sosiaalisia verkostojaan. Tavoitteisiin pyritään järjestämällä monipuolista koulutusta: työpajoja, seminaareja, webinaareja ja opintomatkoja. Hanke julkaisee koulutusmateriaaleja ja -tallenteita sekä tekee vuorovaikutteista ja tavoittavaa monikanavaista viestintää. Pitkän tähtäimen tavoitteena on lisätä maatilojen sukupolvenvaihdoksia ja muita omistajanvaihdoksia, parantaa alan houkuttelevuutta, lisätä kannattavien maatalousyritysten osuutta, maaseudun elinvoimaisuutta sekä huoltovarmuutta. Hanketta toteuttaa MTK Keski-Pohjanmaa ry. Hanke liittyy Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan ja sen toteuttamiseen haetaan EU:n maaseuturahaston osarahoitusta.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 (siirtymäkausi 2021 - 2022)

Projektnummer

213185

Startdatum

01.12.2022

Slutdatum

31.12.2024

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

1.1 Yrkesutbildning och inhämtande av uppgifter

Typ av åtgärd

Utbildning och information

Åtgärdens specifierare

Utbildning som riktar sig till små och medelstora företag som är verksamma inom primär jordbruksproduktion eller förädling av jordbruksprodukter eller saluföring (90 procent).

Projektkaraktär

Interregional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner