Hanke
Allmännyttigt investeringsprojekt - 129000

Terälahden seudun valokuituverkko

Terälahden Seutu ry

31.03.2020 - 30.03.2023

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Hankkeessa rakennetaan valokuituverkko Terälahden seudulla, postinumeroalueilla 34260 ja 34270, sitoumuksen jo tehneisiin 113 kiinteistöön ja myöhemmin mukaan tuleviin. Verkon rakentamisen toteuttaa valittu operaattori, joka vastaa kokonaisuudessa rakentamisesta ja siihen liittyvien lupien hakemisesta sekä suunnitelmien tekemisestä ja hyväksyttämisestä.Yhdistys ulkoistaa kaiken verkon operoinnin, huollon, ylläpidon, asiakaspalvelun sekä laskutuksen valitulle toimijalle. Tarjoajan tulee vastata Tietoyhteiskuntakaaren ja Viestintäviraston määräysten velvoitteista koskien verkkoa ja loppuasiakkaita. Kyläyhdistys omistaa rakennettavan verkon. Operaattorin kanssa on tehty rahoituksesta riippuva ehdollinen sopimus 6 vuoden verkon operoinnista, viestintäpalvelujen tarjonta ja näiden ylläpito sekä asiakaslaskutus 6 vuoden ajan kokonaisvaltaisesti. Verkon rakentavalla ja sitä ylläpitävällä yrityksellä tai yhteisöllä on oikeus periä verkkoon liittyviltä loppuasiakkailta palveluiden avaus- ja käyttömaksuja.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

129000

Aloituspäivämäärä

31.03.2020

Loppumispäivämäärä

30.03.2023

Onko Leader

ei

Toimenpide

Allmännyttigt investeringsprojekt

Alatoimenpide

7.3 Bredbandsinfrastruktur och elektroniska tjänster

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Bredbandsinfrastruktur och e-tjänster, investering

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

3

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt