Projekt
Hållbart fiske och återställande och bevarande av akvatiska biologiska resurser - 263888

Tmi Aleksi Tarvainen myyntivaunun hankinta

Toiminimi Aleksi Tarvainen

21.03.2024 - 30.07.2024

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Hankitaan myyntivaunu oman saaliin myyntiin.

Mer information

Program/Fond

Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston Suomen ohjelma 2021–2027

Projektnummer

263888

Startdatum

21.03.2024

Slutdatum

30.07.2024

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Hållbart fiske och återställande och bevarande av akvatiska biologiska resurser

Underåtgärd

1.1 Stärka fiskeverksamheter som är ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbara

Typ av åtgärd

Fiskeutveckling och investeringar och miljöåtgärder

Åtgärdens specifierare

Investeringar i fiske, exklusive byte av motorer, redskapens selektivitet och skydd samt djurens välbefinnande

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner