Hanke
Utvecklingsprojekt - 84489

Tuu meille kylään – kylät matkailijan silmin

Keski-Suomen Kylät ry

31.01.2019 - 26.06.2020

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen tavoitteena on lisätä keskisuomalaisten kylien maaseutumatkailuun liittyvää osaamista ja auttaa yhteisötoimijoita kyliensä markkinoinnissa myös kansainvälisille matkailijoille. Hankkeessa keskitytään kahden testikylän elämyksellisten matkailutuotteiden hahmottamiseen Jyväskylän yliopiston etnologian opiskelijoiden avulla. Testikyliltä, Äänekosken Koivistosta ja pohjoisista Korpilahden kylistä, saatujen kokemusten pohjalta tarjotaan tukea maaseutumatkailun kehittämiseksi kiinnostuneille Keski-Suomen kylille. Hankkeeseen mukaan tuleville kylille on tarjolla sparrausta, luentoja ja opintomatkoja omien kyliensä erityispiirteiden tunnistamiseen, hyödyntämiseen ja markkinointiin. Hanke toteuttaa Keski-Suomen alueellisen maaseudun kehittämissuunnitelman "Sykettä Suomen sydämestä" 2014-2020 toimia ja Keski-Suomi 2040 strategiaa, samoin kuin Suomen Kylätoiminta ryn Voimistuvat kylät - vahvistuvat lähiyhteisöt - paikallisen kehittämisen valtakunnallista ohjelmaa että Keski-Suomen paikallistoiminnan kehittämisen ohjelmaa 2014-2020.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

84489

Aloituspäivämäärä

31.01.2019

Loppumispäivämäärä

26.06.2020

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.6 Kultur- och naturarv

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Kultur- och naturarvet, utveckling

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

byaverksamhet
samhörighet
turism

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt