Projekt
Utvecklingsprojekt - 84489

Tuu meille kylään – kylät matkailijan silmin

Keski-Suomen Kylät ry

01.02.2019 - 26.06.2020

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Hankkeen tavoitteena on lisätä keskisuomalaisten kylien maaseutumatkailuun liittyvää osaamista ja auttaa yhteisötoimijoita kyliensä markkinoinnissa myös kansainvälisille matkailijoille. Hankkeessa keskitytään kahden testikylän elämyksellisten matkailutuotteiden hahmottamiseen Jyväskylän yliopiston etnologian opiskelijoiden avulla. Testikyliltä, Äänekosken Koivistosta ja pohjoisista Korpilahden kylistä, saatujen kokemusten pohjalta tarjotaan tukea maaseutumatkailun kehittämiseksi kiinnostuneille Keski-Suomen kylille. Hankkeeseen mukaan tuleville kylille on tarjolla sparrausta, luentoja ja opintomatkoja omien kyliensä erityispiirteiden tunnistamiseen, hyödyntämiseen ja markkinointiin. Hanke toteuttaa Keski-Suomen alueellisen maaseudun kehittämissuunnitelman "Sykettä Suomen sydämestä" 2014-2020 toimia ja Keski-Suomi 2040 strategiaa, samoin kuin Suomen Kylätoiminta ryn Voimistuvat kylät - vahvistuvat lähiyhteisöt - paikallisen kehittämisen valtakunnallista ohjelmaa että Keski-Suomen paikallistoiminnan kehittämisen ohjelmaa 2014-2020.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

84489

Startdatum

01.02.2019

Slutdatum

26.06.2020

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.6 Kultur- och naturarv

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Kultur- och naturarvet, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner