Projekt
- 95052

Tuunauksesta toimeen

Vaara-Karjalan Leader ry

17.03.2019 - 14.04.2023

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Vaara-Karjalan Leader ry on toteuttanut ohjelmakaudella 2014-2020 jo kahdeksan eri teemahanketta, joista kuusi on kohdistunut joko kone- ja laitehankintoihin tai rakentamiseen sekä kaksi yhdistystoiminnan kehittämiseen. Tuunauksesta toimeen - teemahankkeen kanssa samaan aikaan on haussa myös yhdistyksen hallinnoima Hulppeimmat härvelit ¿ teemahanke, joka on ohjelmakauden viimeinen kone- ja laitehankintoihin painottuva teemahanke. Tuunauksesta toimeen ¿ teemahanke on puolestaan ohjelmakauden viimeinen rakentamiseen ja remontointiin painottuva teemahanke. Hankkeen tavoitteena on tukea erityisesti erilaisia lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksia parantavia alatoimenpiteitä. Lisäksi tuetaan yhdistystoiminnan kehittämistä tukevia alatoimenpiteitä. Teemahankkeessa on mukana kaikkiaan 9 eri alatoimenpidettä. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 113 200€, josta hankkeen hallinnoinnin osuus on 13 200€. Hankkeen toteutusaika on 18.3.2019 ¿ 31.1.2021. Tuunauksesta toimeen ¿ teemahanke täydentää Vaara-Karjalan Leader ry:n kehittämisstrategian ¿Vasiten Vastavirtaan¿ ¿ kehittämisstrategian painopistealuetta 1) Hyvinvoivat ihmiset ja yhteisöt.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

95052

Startdatum

17.03.2019

Slutdatum

14.04.2023

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Underåtgärd

7.0 Koordineringsdel 7 åtgärden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Kordineringsdel 7 åtgärden

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner