Hanke
Utvecklingsprojekt - 126941

Työprosessit kuntoon ja tuottavuutta hevosyrityksille

Työtehoseura ry, ruotsiksi Arbetseffektivitetsföreningen rf

31.07.2020 - 30.12.2022

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Työprosessit kuntoon ja tuottavuutta hevosyrityksille -hankkeessa kohdistetaan huomio hevostalleilla tehtävään työhön. Tavoitteena on työmenetelmiä kehittämällä parantaa yritysten tuottavuutta ja kannattavuutta sekä lisätä työntekijöiden, yrittäjien ja eläinten hyvinvointia. Uudenmaan alueella on investoitu voimakkaasti hevosalan yritystoimintaan viimeisen 20 vuoden aikana ja vaikutus aluetalouteen on huomattava. Uudellamaalla on noin 13 000 hevosta ja hevostalleja noin 1 300, joista noin kolmasosa harjoittaa yritystoimintaa. Työllistävyysvaikutus on arviolta noin 2 600 osa- tai kokoaikaista työntekijää. Työprosessit kuntoon ja tuottavuutta hevosyrityksille -hankkeen tavoitteena on, lisätä tietoutta ja ymmärrystä siitä, mikä on kannattavuuden kannalta olennaista työajankäyttöä ja miten sitä voi tehostaa. Hyvien käytäntöjen avulla nostetaan esille, miten työtapoja muuttamalla, toimintojen sijoittelulla ja sopivilla kone- ja laiteinvestoinneilla voidaan parantaa yritysten työn tuottavuutta. Toimenpiteinä ovat a) tiedonkeruu käytännön yrityskohteista ja hyvistä käytännöistä, b) tiedon analysointi hevosalan yrittäjien ja työntekijöiden, tutkijoiden ja neuvojien yhteisissä ratkaisutyöpajoissa sekä c) monipuolinen tiedonlevitys laajalti Uudenmaan alueella ja laajemmin. Osana tiedonlevitystä ovat seminaarit ja kohdetutustumiset. Tuotoksina syntyvät e-opas ja videosarja saaduista tuloksista. Kohderyhmänä ovat erityisesti Uudenmaan hevosyrittäjät toimintasuunnasta riippumatta, yritysten työntekijät sekä yritystoimintaa ja investointeja suunnittelevat. Tiedonvälityksen kohteina olennaisia ovat myös koulutuksen, tutkimuksen ja neuvonnan asiantuntijat. Toteutusaika on 1.8.2020–30.6.2022. Toteuttajana on Työtehoseura ry. Yhteistyössä ovat mukana mm. hevosalan järjestöt Suomen Hippos, Suomen Ratsastajainliitto ja MTK.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

126941

Aloituspäivämäärä

31.07.2020

Loppumispäivämäärä

30.12.2022

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

16.2 Pilotering och utveckling av nya produkter och metoder inom bioekonomi

Toimenpiteen tyyppi

Samarbete

Toimenpiteen tarkenne

Datainsamlingsprojekt, industriell forskning (80 procent).

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

3

Asiasanat

Hållbar affärsverksamhet
Riskhantering
djurens välbefinnande
resurseffektivitet

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt