Projekt
Utvecklingsprojekt - 126941

Työprosessit kuntoon ja tuottavuutta hevosyrityksille

Työtehoseura ry, ruotsiksi Arbetseffektivitetsföreningen rf

01.08.2020 - 31.12.2022

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Työprosessit kuntoon ja tuottavuutta hevosyrityksille -hankkeessa kohdistetaan huomio hevostalleilla tehtävään työhön. Tavoitteena on työmenetelmiä kehittämällä parantaa yritysten tuottavuutta ja kannattavuutta sekä lisätä työntekijöiden, yrittäjien ja eläinten hyvinvointia. Uudenmaan alueella on investoitu voimakkaasti hevosalan yritystoimintaan viimeisen 20 vuoden aikana ja vaikutus aluetalouteen on huomattava. Uudellamaalla on noin 13 000 hevosta ja hevostalleja noin 1 300, joista noin kolmasosa harjoittaa yritystoimintaa. Työllistävyysvaikutus on arviolta noin 2 600 osa- tai kokoaikaista työntekijää. Työprosessit kuntoon ja tuottavuutta hevosyrityksille -hankkeen tavoitteena on, lisätä tietoutta ja ymmärrystä siitä, mikä on kannattavuuden kannalta olennaista työajankäyttöä ja miten sitä voi tehostaa. Hyvien käytäntöjen avulla nostetaan esille, miten työtapoja muuttamalla, toimintojen sijoittelulla ja sopivilla kone- ja laiteinvestoinneilla voidaan parantaa yritysten työn tuottavuutta. Toimenpiteinä ovat a) tiedonkeruu käytännön yrityskohteista ja hyvistä käytännöistä, b) tiedon analysointi hevosalan yrittäjien ja työntekijöiden, tutkijoiden ja neuvojien yhteisissä ratkaisutyöpajoissa sekä c) monipuolinen tiedonlevitys laajalti Uudenmaan alueella ja laajemmin. Osana tiedonlevitystä ovat seminaarit ja kohdetutustumiset. Tuotoksina syntyvät e-opas ja videosarja saaduista tuloksista. Kohderyhmänä ovat erityisesti Uudenmaan hevosyrittäjät toimintasuunnasta riippumatta, yritysten työntekijät sekä yritystoimintaa ja investointeja suunnittelevat. Tiedonvälityksen kohteina olennaisia ovat myös koulutuksen, tutkimuksen ja neuvonnan asiantuntijat. Toteutusaika on 1.8.2020–30.6.2022. Toteuttajana on Työtehoseura ry. Yhteistyössä ovat mukana mm. hevosalan järjestöt Suomen Hippos, Suomen Ratsastajainliitto ja MTK.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

126941

Startdatum

01.08.2020

Slutdatum

31.12.2022

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.2 Pilotering och utveckling av nya produkter och metoder inom bioekonomi

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Datainsamlingsprojekt, industriell forskning (80 procent).

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner