Projekt
- 132403

Uusia virkistysmahdollisuuksia kylille

Varsinais-Suomen jokivarsikumppanit ry

01.05.2020 - 31.10.2022

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Hankkeen tavoitteena on mahdollistaa sellaiset pienet investoinnit, joilla lisätään alueen asukkaiden erilaisia virkistäytymismahdollisuuksia. Alahankkeen kustannukset voivat olla maksimissaan noin 10 000 euroa.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

132403

Startdatum

01.05.2020

Slutdatum

31.10.2022

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Underåtgärd

7.0 Koordineringsdel 7 åtgärden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Kordineringsdel 7 åtgärden

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner