Projekt
Utvecklingsprojekt - 263063

Vaikuttavat Nuoret

Leader Kärki ry

- 30.12.2025

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Hankkeen tavoitteina on lisätä Imatran seutukunnan nuorten tietoisuutta eri vaikuttamismahdollisuuksista omalla alueellaan, valtakunnallisesti ja kansainvälisesti. Hankkeessa osallistetaan nuorten lisäksi alueen muita toimijoita mm. kuntien nuorisotoimia, yhdistyksiä, järjestöjä ja muita sidosryhmiä, jotka haluavat osallistua nuorten vaikuttamistoiminnan kehittämiseen. Hankkeessa hyödynnetään Nuorten Suomi ry:n kehittämää Vaikuta!-teemapäivää, joka on pelillisiä menetelmiä hyödyntävä tapahtumakonsepti, jonka tavoitteena on innostaa ja kannustaa nuoria vaikuttamiseen. Teemapäivän tarkoituksena on vahvistaa nuorten yhteiskunnallista osallistumista. Nuorille tiedotetaan hankkeessa EU:n tarjoamista kansainvälisistä vaikuttamis- ja osallistumismahdollisuuksista. Näitä on mm. Erasmus+ ohjelma, jonka painopisteinä on digitaalisuus, kestävä kehitys, osallisuus, hyvinvointi, uudistuva työelämä, kansainvälisyys ja aktiivinen kansalaisuus. Hankkeessa tutustutaan Erasmus+ ohjelman aktiivisen kansalaisuuden edistämistoimenpiteisiin ja vieraillaan nuorisovaihdoin EU-maissa tutustuen vaikuttamistoimintaan kansainvälisesti. Hankkeessa kehitetään Nuoriso-Leader toimintaa alueellisesti Imatran seutukunnalla, maakunnallisesti Etelä-Karjalassa sekä valtakunnallisesti ja kansainvälisesti osallistumalla erilaisiin Nuoriso-Leader verkoston tapahtumiin ja tilaisuuksiin. Hankkeessa halutaan herätellä nuoria ajattelemaan miten vaikuttaa ilmastonmuutoksen hidastamiseen. Hankkeessa nuorille järjestetään luontoretkiä. Retkille suunnitellaan ilmastonmuutoksen käsittelyyn ja siihen vaikuttamiseen liittyviä työpajoja, joissa on mukana alueellisia toimijoita, joiden tavoitteena on vaikuttaa ilmastonmuutoksen hidastamiseen.

Mer information

Program/Fond

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Projektnummer

263063

Slutdatum

30.12.2025

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Typ av landsbygd

Kärnlandsbygd

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

Samarbetsprojekt för utveckling av service och verksamhetsmiljö på landsbygden

Typ av åtgärd

Samarbetsprojekt

Åtgärdens specifierare

Koordinerings- och aktiveringsprojekt

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Målområde

SO8

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner