Projekt
Utvecklingsprojekt - 12042

Velkuan saaristotalo Sinervo

Pro Sinervo ry

01.01.2016 - 28.06.2019

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Velkuan ja Livonsaaren alueen saaristo- ja maaseutuidentiteetti ovat murrosvaiheessa. Saariston perinteisille elinkeinoille ja taitajille ei juurikaan enää ole jatkajia. Hankkeen tavoitteena on tukea alueen saaristolaisuuteen, paikallistietämykseen ja perinteisiin pohjautuvaa kestävää kehitystä. Hankkeen avulla pyritään tukemaan rikkaan paikalliskulttuurin jatkuvuutta nykypäivässä. Toimintojen kohderyhmänä ovat etenkin lapsiperheet, ikäihmiset ja nuoret. Hankkeen avulla lisätään myös ihmisten aktiivisuutta oman alueensa toimijoina ja asiantuntijoina, sekä pyritään vahvistamaan ja laajentamaan kumppanuuksia eri toimijoiden välillä. Hanke toteuttaa saaristolaisuuteen, alueen perinteisiin ja taitoihin sekä saaristoluontoon liittyviä toimintoja, mm. perinnetiedon keräämisen ja dokumentoinnin, koulutuksen ja kurssitoiminnan avulla, sekä saaristolaiskasvatusmateriaalin tuottamisella päiväkoti- ja kouluikäisten lasten käyttöön.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

12042

Startdatum

01.01.2016

Slutdatum

28.06.2019

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner