Projekt
Utvecklingsprojekt - 86647

Vetävä Polvijärvi – jatkohanke

Polvijärven kunta

01.01.2019 - 17.11.2020

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Vetävä Polvijärvi - jatkohanke toteuttaa kuntastrategian mukaisesti yhteisen tulevaisuuden rakentamista ja edistää kuntalaisten omaehtoista hyvinvointia. Suunnitellut toimenpiteet mahdollistavat ja madaltavat kynnystä fyysisestä ja henkisestä hyvinvoinnista huolehtimiseen. Hanke on luontainen jatke Vetävä Polvijärvi ¿ hankkeelle ja sitä edeltäneelle esiselvityshankkeelle. Maaseutualueiden elinvoimaisuutta ja kuntalaisten aktiivisuutta ja yhteisöllisyyttä edistetään sitouttamalla ja osallistamalla kyläyhteisöjä toimimaan kohteiden suunnittelussa, käytännön toimissa ja jatkotoimenpiteissä. Hankkeelle mukaan otetut kohteet ja ideat ovat kuntalaisten omia ajatuksia siitä, mitä elinvoimaisuuden ja asumisviihtyvyyden hyväksi voitaisiin tehdä käytännön tasolla. Samalla pyritään kannustamaan kyläyhdistyksiä mahdollisiin omiin hankkeisiin. Hankkeen kohteilla on tehty ideoinnin jälkeen katselmukset yhteistyössä paikallisten kylätoimijoiden kanssa. Katselmuksissa on tarkennettu kohteiden konkreettisia toimenpidetarpeita, tarvittavia resursseja ja toteutusaikatauluja. Hankesuunnittelua on viety eteenpäin mahdollisimman avoimesti ja mahdollisimman paljon eri tahojen ja kuntalaisten mielipiteitä ja näkemyksiä huomioiden. Hankkeessa kohennetaan yleishyödyllisten kohteiden viihtyvyyttä rakentamalla katettuja tulipaikkoja, raivaamalla näkymiä avarammiksi, kunnostamalla olemassa olevia rakenteita ja rakennuksia, kunnostamalla ulkoilureittejä, sekä rakentamalla pitkospuita ja laituri. Yleishyödyllisessä käytössä olevien kohteiden saavutettavuutta parannetaan. Myös kirkonkylän yleisilmettä parannetaan yhteistyössä paikallisten yrittäjien kanssa. Vetävä Polvijärvi- hanke ja sitä edeltänyt esiselvityshanke toteutettiin erinomaisin tuloksin.Positiivista huomiota ja kiitosta on tullut kuntalasilta runsaasti ja sitoutuminen toimenpiteisiin on ollut korkealla tasolla. Yhteisöllisyys, positiivisuus ja yhdessä tekeminen ovat parantaneet kylien elinvoimaisuutta koko kunnan alueella.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

86647

Startdatum

01.01.2019

Slutdatum

17.11.2020

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner