Hanke
Allmännyttigt investeringsprojekt - 99915

Virojoen golfkenttäalueen uudistaminen kaikille avoimeksi ja esteettömäksi luontoarvoja edistäväksi urheilualueeksi.

Kaakon Golf Oy

06.05.2019 - 17.12.2021

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen päätavoitteena on monipuolistaa, parantaa ja kehittää Virojoen golfkenttäalueen palveluja kaikille avoimeksi liikunta- ja luontomatkailualueeksi. Ensimmäisenä tavoitteena on rakentaa esteetön kaikille avoin harjoitusalue parkkialueineen. Toisena tavoitteena on luoda uusia luontoon liittyviä esteettömiä palveluja (liikuntarajoitteisille sopivat luontoreitit, laavu), jotka parantavat alueen käyttöastetta, tuovat esiin ympäristöarvoja ja lisäävät matkailijoita alueella. Tähän liittyen tavoitteena on myös tuoda esille Virojoen historiallista jokimaisemaa (Kantturankosken alue) ja hyödyntää sitä matkailun näkökulmasta. Kolmantena tavoitteena on esteettömien kaikille avointen yhteisö- ja kokoustilojen tilojen tekeminen kentän käyttäjille, oppilaitoksille, erityisliikuntaryhmille, luontomatkailijoille ja muille, mukaan lukien venäläiset matkailijat.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

99915

Aloituspäivämäärä

06.05.2019

Loppumispäivämäärä

17.12.2021

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Allmännyttigt investeringsprojekt

Alatoimenpide

7.4 Service på landsbygden

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Landsbygdsservice, investering

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt