Projekt
Utvecklingsprojekt - 13787

Yhteiskunnallinen yrittäjyys maaseudulla – Uusia tuulia palvelutuotantoon??

Helsingin Yliopisto

01.03.2016 - 17.12.2019

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Viimeaikainen kunta- ja palvelurakenteen muutos on monin paikoin siirtänyt palveluiden tarjontaa maaseudulta yhä kauemmaksi kuntakeskuksiin. Tämän johdosta julkisessa keskustelussa on noussut voimakkaasti esiin tarve uusien ratkaisujen kehittämiseksi maaseudun palvelutuotantoon. Palvelurakenteen kehittämiseksi ja ylläpitämiseksi on esitetty maaseudun asukkaiden entistä aktiivisempaa osallistumista ja vaikuttamista palveluiden suunnitteluun ja toteuttamiseen. Yksi mahdollinen ratkaisu kolmannen sektorin kestävään palvelutuotantoon on yhteiskunnallinen yrittäjyys. Kyläyhteisöjen mahdollisuuksia astua entistä merkittävämpään rooliin maaseudun palvelutuotannossa ei ole vielä kartoitettu Etelä-Pohjanmaalla. Hankkeen tavoitteena onkin siten tarjota työkaluja Etelä-Pohjanmaan maaseudun palvelurakenteen vahvistamiseen ja monipuolistamiseen tarkastelemalla kyläyhdistysten edellytyksiä ja valmiuksia yhteiskunnallisen yrittäjyyden harjoittamiseen. Hanke hyödyntää kyläyhteisöissä toimivia kyläaktiiveja tarjoamalla heille uutta tietoa yhteisölähtöisestä yrittäjyydestä ja vahvistamalla työpajatoiminnan kautta heidän tietoaan ja osaamista yhteisölähtöisen yrityksen perustamisessa ja toiminnan suhteen. Välillisesti hankkeen hyödynsaajia ovat kyläläiset sekä alueen mökkiläiset, joiden palvelutarjontaa ja sitä kautta myös elämänlaatua kyläyhdistysten yhteisölähtöinen yrittäjyys voi parantaa. Kunnan näkökulmasta hanke on myös erittäin hyvä keino kehittää kunnan ja asukkaiden vuorovaikutussuhteita, lähidemokratiaa ja kehittää uudenlaisia paikallisen osallistumisen välineitä sekä tuoda kuntaan uudenlaista elinvoimaa

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

13787

Startdatum

01.03.2016

Slutdatum

17.12.2019

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner