Hanke
Utvecklingsprojekt - 13834

Yhteistyöllä tulosta

Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä

31.10.2015 - 17.06.2020

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Vihannesten laatu, säilyvyys ja kauppakestävyys vaihtelevat paljon. Laatuongelmista johtuen vihannesten käsittelyn yhteydessä syntyy merkittävä määrä lajittelujätettä. Pahimmat laatuongelmat ovat varastovihanneksilla. Laatuongelmat heikentävät oleellisesti viljelyn, pakkaamoiden, jalostuksen ja kaupan kannattavuutta. Samalla ongelmaksi tulee suuri lajittelujätteen määrä. Vihannesten laatuongelmat ovat lähtöisin viljelytoimenpiteistä. Viljelytekniikassa, lajikevalinnassa, lannoituksessa, viljelykierrossa, pellon valinnassa, kasvinsuojelussa, sadonkorjuussa tai varastoinnissa tehdään virheitä, jotka heikentävät vihannesten laatua. Vihannesviljelyn ja vihannesten laadun kehittämiseksi viljelijöiden osaamista tulee lisätä. Hankkeen tavoitteena on vihannesviljelyn kehittäminen vihannesten laadun parantamiseksi ja sitä kautta viljelyn kannattavuuden parantamiseksi. Samalla saadaan aikaan positiivisia ympäristövaikutuksia, kun laadun paranemisella satotappiot/laatuhävikit ja sitä kautta jätteen määrä pienenevät. Viljelyn kehittämistä tehdään yhteistyössä viljelijöiden, pakkaamoiden, vihannesten jalostusyritysten ja muiden alan yritysten kanssa. Tavoitteena on ottaa käyttöön parhaat mahdolliset käytännöt ja toimintatavat avomaanvihannesviljelyssä. Parhaimmat käytännöt valitaan hankkimalla tietoa sekä testaamalla viljelykokeiluin uusia tuotteita, tekniikoita ja menetelmiä. Hankkeessa lisätään viljelijöiden osaamista koulutuksia, pellonpiennarpäivä ja matkoja järjestämällä. Viljelijät ja hankkeen yhteistyökumppanit suunnittelevat yhteistyössä viljelyn kehittämistoimenpiteitä kasvikohtaisissa pientyöryhmissä.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

13834

Aloituspäivämäärä

31.10.2015

Loppumispäivämäärä

17.06.2020

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

16.2 Pilotering och utveckling av nya produkter och metoder inom bioekonomi

Toimenpiteen tyyppi

Samarbete

Toimenpiteen tarkenne

Datainsamlingsprojekt, industriell forskning (80 procent).

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

grönsaksodling

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt