Hanke
Utvecklingsprojekt - 70623

Youth Boards and Youth Manifesto

Keskipiste-Leader ry

26.03.2018 - 17.09.2021

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Hankkeessa kehitetään Nuoriso Leader- ja Leader-ryhmien nuorisotyöryhmätoimintaa kansainvälisesti. Skotlannissa Nuoriso Leader ja nuorisotyöryhmä ovat vielä uusia toimintamalleja, tarkoitus on siis hankkeen avulla jalkauttaa toimintaa sinne ja samalla kehittää omaa toimintaamme , jotta saadaan alueemme nuoret osallistumaan maaseudun kehittämiseen ja paikalliseen päätöksentekoon. Tavoitteemme on antaa nuorille mahdollisuus kertoa omista ideoistaan ja tarpeistaan ja tutustuttaa heidät maaseudun monipuolisuuteen.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

70623

Aloituspäivämäärä

26.03.2018

Loppumispäivämäärä

17.09.2021

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.4 Service på landsbygden

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Landsbygdsservice, utveckling

Hankeluonne

Internationell

Erityistavoite

4

Asiasanat

Internationell/Internationalisering
nätverk
samhörighet
ungdomar

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt