Hanke
Utvecklingsprojekt - 20266

YritysPuhti, yhteistyöstä puhtia yrittäjyyteen

Ylivieskan seutukuntayhdistys ry

30.04.2016 - 08.04.2019

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Suomessa on 344 471 mikroyritystä eli 94,7 % yrityksistä on mikroyrityksiä. (Lähde: www.tilastokeskus.fi). Jo yli kymmenen vuoden ajan uudet työpaikat Suomessa ovat syntyneet pieniin ja keskisuuriin yrityksiin. Vuosina 2001-2012 yli 250 hengen suuryritykset palkkasivat 7164 henkeä. Pk-yritykset loivat työpaikkoja yli 100 000 hengelle. Uudella EU:n ohjelmakaudella mikroyrittäjyys on noussut vahvasti esille. Mikroyritysten kehittämistarpeesta on tehty esiselvitys ja sen tuloksia (ns. kehitysaihioita) on käytetty apuna suunniteltaessa uutta hanketta. YritysPuhti -hankkeen tavoitteena on koota ja hallinnoida ns. minimikroyritysten yritysryhmähankkeita (mikroklusterit) Ylivieskan seutukunnan ja Rieska-Leaderin alueella (Alavieska, Merijärvi, Kalajoki, Kannus, Oulainen, Sievi ja Ylivieska). Hankkeessa myös ryhmäytetään yrityksiä, eli yrityksille luodaan edellytyksiä löytää toisensa. Kehittämishankkeen toteuttaminen tuo yrityksille toimivan yritysverkoston, jota voidaan hyödyntää tulevaisuudessa. Se voi tuoda yrityksille jopa pitempiaikaisen yhteisen toimintatavan ja motivaation kehittää ryhmää myös hankkeen jälkeen. Hankkeen tavoitteena on myös löytää jo valmiit, olemassa olevat mikroklusterit, yritysverkostot ja yritysryhmät, joilla siis jo on yhteistä toimintaa. Näihin ryhmiin on jo muodostunut luonteva toimintatapa ja luottamus lähteä mukaan yritysryhmänä jalostamaan kehitystoimia. Määrällisesti hankkeessa on tavoitteena saada aikaan vähintään 4 yritysryhmää (3-10 yritystä / ryhmä) ja toteuttaa niiden yritysryhmähanke. Hankkeen kohderyhmänä ovat erityisesti ns. mini-mikroyritykset (1-5 henkeä työllistävät). Mukaan yritysryhmään voidaan ottaa tarvittaessa myös varsinaiset mikroyritykset (alle 10 henkeä työllistävät), varsinkin ns. veturiyrityksenä. Esiselvityshankkeen aikana ovat nousseet esille erityisesti pienten hyvinvointiyritysten ja käsityöyritysten kehittämistarpeet. Toimialarajoituksia ei tässä hankkeessa kuitenkaan ole.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

20266

Aloituspäivämäärä

30.04.2016

Loppumispäivämäärä

08.04.2019

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

16.10 Andra samarbetsprojekt

Toimenpiteen tyyppi

Samarbete

Toimenpiteen tarkenne

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

nätverk
utvecklande av företagsgrupp

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt