Hanke
Kehittämishanke - 14123

AgroTillväxt

Österbottens svenska Lantbrukssällskap r.f.

31.10.2015 - 17.09.2019

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

HANKKEEN PÄÄTAVOITTEENA ON TIEDON LISÄÄMISEN AVULLA PARANTAA MAA- JA PUUTARHALOUDEN KANNATTAVUUTTA RUOTSINKIELISELLÄ POHJANMAALLA, VAIKUTTAA YMPÄRISTÖ YSTÄVÄLLISTEN JA KESTÄVIEN VILJELYTOIMENPITEIDEN OMAKSUMISEEN, SEKÄ TUOTANNON TEHOSTAMISEEN LIITTYVIEN TEKIJÖIDEN AVULLA VAIKUTTAA POSITIIVISESTI SEKÄ MAATALOUS- JA PUUTARHATUOTTANNON KANNATTAVUUTEEN ETTÄ TUOTTAJIEN JAKSAMISEEN. Hankkeen keskeinen tavoite on lisätä Pohjanmaan ruotsinkielisille maaseutuyrittäjille, viljelijöille ja neuvoville tahoille tietoutta käynnistyneestä ohjelmakaudesta. Tietämystä ja osaamista lisätään ympäristömyönteisissä viljelymenetelmissä ja karjataloudessa, ilmasto- ja ympäristökysymyksissä, eläinten hyvinvoinnissa, maiseman- ja luonnonhoidossa, maaseudun energia- ja ilmastoasioissa. Viljelijöiden hyvinvointiin vaikutetaan lisäämällä heidän osaamistaan tukijärjestelmän, säädösten ja valvonnan kysymyksissä. Maatalousmaan käyttöä parannetaan ja edistetään tilusrakenteen parantamisella ja sen mahdollisuuksien esille tuomisella ympäristönäkökulmistakin kuten liikennemäärien vähenemisenä. Rannikkoalueen maankäyttöä ja viljelyä parannetaan happamilla sulfaattimailla, jolloin pystytään suoraan vaikuttamaan vesistöjen tilaa kohentavasti lisäämällä tiedottamista ja viljelijöiden osaamista rannikkoalueen maalajeille sopivista viljelymenetelmistä. Hankeen kautta informoidaan sukupolvenvaihdoksen mahdollisuuksista ja velvoitteista. Hankeen tavoittena on luoda demonstraatiokohteita joissa menetelmiä ja onnistumisia pystytään helposti viljelijöille havainnoimaan. Eri toimenpiteiden toteutuksessa pyritään luovasti käyttämään hyväksi uutta tekniikkaa tiedon välittämiseen ja levittämiseen.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

14123

Aloituspäivämäärä

31.10.2015

Loppumispäivämäärä

17.09.2019

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

1.2 Tiedonvälitys ja esittelytoimet

Toimenpiteen tyyppi

Koulutus ja tiedonvälitys

Toimenpiteen tarkenne

Tiedonvälitys ja esittelytoimet, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Asiasanat

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt