Hanke
Yleishyödyllinen investointihanke - 20772

Anskaffande och installation av bergsvärmepump i Petalax UF-lokal

Petalax ungdomsförening rf

28.03.2016 - 09.01.2019

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Anskaffande och installation av bergsvärmepump i Petalax UF-lokal. För att aktivera byn, utveckla föreningslivet, uppnå mera bygemenskap och vi-anda i Petalax by installeras en värmepump i fastigheten, vilket medför att kostnaden för uppvärmningen sänks och uppvärmningen sker på ett mera miljövänligt sätt. Detta möjliggör i sin tur, att mera småskaliga verksamheter och aktiviteter, såsom öppet hus för ungdomar, danskurser, samvaro med nyinflyttade flyktingar, kafe-verksamhet, m.m. börjar bedrivas i fastigheten. Ett byte av värmeanläggningen minimerar även risken för avbrott i verksamheterna i huset. Då det är gjort kommer renovering av köket och målning av vattentaket som följande åtgärder. Detta som helhet befrämjar utvecklingen i byn och en levande landsbygd.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

20772

Aloituspäivämäärä

28.03.2016

Loppumispäivämäärä

09.01.2019

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Yleishyödyllinen investointihanke

Alatoimenpide

7.4 Maaseudun palvelut

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Maaseudun palvelut, investointi

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt