Hanke
Kehittämishanke - 112431

Ekonomi laboratoriet

Österbottens svenska producentförbund r.f.

01.01.2020 - 28.11.2023

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Ekonomi laboratoriet är ett tvåårigt (2020-2021) nätverksbyggande, ekonomiskt och strategiskt kunskapsprojekt för att stärka lantbruksföretagens framtida utvecklingsförutsättningar i svenska Österbotten. Efter Finlands EU-inträde har strukturomvandlingen varit enorm inom det finländska jordbruket. Allt tyder på att denna trend kommer att fortgå även framöver, vilket betyder att de kvarstående gårdarnas produktionsvolymer kommer att öka. Generellt präglas branschen av en stigande kostnadsstruktur, fluktuerande producentpriser och fallande stödnivåer, vilket gör att hela den finländska primärproduktionen står inför nya utmaningar. Även de stora globala trenderna så som globalisering, befolkningstillväxt och miljötänkande kommer att ha betydande inverkningar på livsmedelskedjan från jord till bord i EU, Finland och i svenska Österbotten. Verksamhetens produktivitet och kostnadseffektivitet kommer att spela en allt större roll, eftersom man måste kunna producera mera, med mindre insatser utan att produktionens kvalitet och etik blir lidande. Målsättningen med ekonomi laboratoriet är att skapa förutsättningar till ett ekonomiskt nytänkande inom den svenska Österbottniska lantbruksbranschen genom implementering av redskap och innovationer vilka förbättra de framtida konkurrensmöjligheterna för lantbruksföretagarna i svenska Österbotten. Hjärtat i projektets kunskapsspridning är byggande av lokala nätverk i form av smågruppsverksamhet eller s.k. Producentcaféer.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

112431

Aloituspäivämäärä

01.01.2020

Loppumispäivämäärä

28.11.2023

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

16.6 Biomassan tuotanto- ja jakeluketjut

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyö

Toimenpiteen tarkenne

Tiedonhankintahanke, teollinen tutkimus (tuki 80 %)

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt