Hanke
Investointi - 169594

Hyvis -hyvinvointia ja aktiivisuutta kyliin

Suupohjan Kehittämisyhdistys ry

24.05.2021 - 18.12.2023

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

HYVIS - Hyvinvointia ja aktiivisuutta kyliin – teemahankkeen hakija on Suupohjan Kehittämisyhdistys ry – Leader Suupohja. Hanke on tarkoitettu Leader Suupohjan toiminta-alueella (Isojoki, Karijoki, Kauhajoki, Kurikka (pl. Jalasjärvi) ja Teuva) toimiville yleishyödyllisille yhteisöille ja säätiöille. Hanke ei koske vesihuoltohankkeita eikä hankkeita, jotka vaativat rakennusluvan. Tuettavan kohteen tulee sijaita Leader Suupohjan toiminta-alueella tai hyödyn tulee kohdistua toiminta-alueen asukkaisiin. Hankemuoto on yleishyödyllinen investointihanke. HYVIS – teemahankkeella tuetaan maaseudun asukkaiden ja erityisesti nuorten hyvinvointia, aktiivisuutta ja yhteisöllisyyttä lisääviä toimenpiteitä. Tavoitteena on aktivoida asukkaita, luoda uutta toimintaa, saada uusia ihmisiä mukaan toimintaan ja uusia käyttäjiä yhteisiin tiloihin. Teemahankkeen tavoitteena on lisätä toimintaa kyliin, lisätä yleishyödyllisten tilojen, kylätalojen, puistojen ja ulkoilualueiden monipuolisempaa käyttöä ja käyttöastetta ja lisätä asuinympäristön viihtyisyyttä, turvallisuutta ja kestävyyttä. Teemahankkeella voidaan toteuttaa toimenpiteitä, joiden kustannusarviot ovat 2 000—9 000 € ja tukiprosentti on 70 %. Teemahankkeessa toteutettavat alahankkeet valitaan ennalta sovittujen valintakriteerien perusteella. Painotus on ensisijaisesti niissä hankkeissa, joissa lisätään nuorten hyvinvointia, aktiivisuutta ja yhteisöllisyyttä, luodaan uutta toimintaa alueelle ja hankkeilla, jotka ovat liian pieniä toteutettavaksi itsenäisinä investointihankkeina.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 (siirtymäkausi 2021–2022)

Hankenumero

169594

Aloituspäivämäärä

24.05.2021

Loppumispäivämäärä

18.12.2023

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Investointi

Alatoimenpide

7.4 Maaseudun palvelut

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Maaseudun palvelut, investointi

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt