Projekt
Utvecklingsprojekt - 180388

Lampaanlihan tuotantoketjun kehittäminen

Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy

31.12.2021 - 30.12.2023

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Hankkeen tavoitteena on kotimaisen lampaanlihan tuotantoketjun tehokkuuden ja vastuullisuuden kehittäminen ketjun sisäistä yhteistyötä ja viestintää parantamalla sekä tuotannosta viestiminen koko lampaanlihan tuotantoketjulle sekä kuluttajille. Hankkeessa parannetaan lampaanlihan tuotantoketjun tiedonkulkua ja yhteistyötä pellolta pöytään. Kehittämistoimilla pyritään tasaisempaan tuotantoon ympäri vuoden ketjun- ja markkinoiden toimivuuden parantamiseksi. Hankkeessa tuotetaan ja testataan benchmarkauksen ja pilotoinnin kautta lampureille tietoa ja työkaluja toiminnan suunnitelmallisuuden ja tuotannonohjauksen sekä eläinten hyvinvoinnin ja ympäristöasioiden, kuten hiili- ja resurssiviisaus ja biodiversiteetin ylläpito, kehittämiseen. Hankkeessa kehitetään toimijoiden yhteistyössä kotimaisen lampaanlihan imagomarkkinointia. Hankkeessa lisätään koko lampaanlihan tuotantoketjun sekä kuluttajien tietoisuutta kotimaisesta lampaanlihan tuotannosta ja tuotannon vastuullisuudesta sekä kohotetaan kotimaisen lampaanlihantuotannon imagoa.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 (siirtymäkausi 2021–2022)

Projektnummer

180388

Startdatum

31.12.2021

Slutdatum

30.12.2023

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.10 Andra samarbetsprojekt

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Datainsamlingsprojekt, industriell forskning (80 procent).

Projektkaraktär

Interregional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner