Hanke
Kehittämishanke - 49145

MaiNuLi II – Maidon-, nurmen- ja naudanlihantuotannon kehittäminen Kainuussa

ProAgria Itä-Suomi ry

30.09.2017 - 07.06.2023

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

MaiNuLi II -hanke, MaiNuLi I -hankkeen jatkohanke, toteutetaan ProAgria Kainuun hallinnoimana 1.10.2017-30.9.2020. Hankkeen tavoite kainuulaisilla maidon-, naudanlihan- sekä nurmentuotantotiloilla on edistää kustannustehokasta tuotantoa parhaimmista käytännöistä oppimalla ja turvata tuotannon olemassaolo Kainuussa. Lisäksi tavoitteena on lisätä yrittäjien kiinnostusta oman tuotannon kilpailukykyyn, helpottaa taloudellisen arvion tekemistä ja vertailua toimialan muiden yritysten kanssa, sekä edistää yrittäjien jaksamista ja työhyvinvointia. Pääasiallinen toteutustapa on pienryhmätoiminta, jota kehitetään edelleen MaiNuLi I -hankkeen kokemusten pohjalta. Hanke toteutetaan yhteistyössä Luonnonvarakeskuksen, A-Tuottajien ja Osuuskunta ItäMaidon kanssa. Hankkeen hallinnointi on siirtynyt 1.1.2020 alkaen ProAgria Itä-Suomi ry:lle.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

49145

Aloituspäivämäärä

30.09.2017

Loppumispäivämäärä

07.06.2023

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

16.2 Uusien tuotteiden ja menetelmien kehittäminen

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyö

Toimenpiteen tarkenne

Tiedonhankintahanke, teollinen tutkimus (tuki 80 %)

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt