Hanke
Kehittämishanke - 9460

Volontärpoolen

Kvarnen samkommun

01.09.2015 - 26.09.2019

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Projektet Volontärpoolens syfte är att koordinera den lokala och regionala volontärverksamheten inom vård och omsorg i Karleby- och Jakobstadsregionerna, för att binda samman olika volontärverksamheter under ett tak. Projektet skapar en nätbaserad volontärpool där olika aktörer inom volontärverksamheten registrerar sig, presenterar sin verksamhet, informerar om kurser, utbildningar och länkar till kommunernas vård- och omsorgssektorer. Projektets målsättning är även att skapa en gemensam struktur för t.ex. avtal som görs upp mellan volontären och klienten. Projektet syfte är också engagera och mobilisera nya volontärer. I samarbete med Röda korset skapas en skräddarsydd utbildningsmodell för volontärverksamheten som även inbegriper en modul i Första hjälpen, psykisk vård och förebyggande och igenkännande hälsovård. Alla volontärer får även utbildning och introduktion i hur den kommunala verksamheten fungerar och vad som är volontärens uppdrag. Projektets målsättning är dessutom att engagera byakoordinatorer, personer som jobbar inom vårdsektorn och som har ett intresse av att utveckla samarbetet mellan kommunen/staden och tredje sektorn. Med hjälp av byakoordinatorererna vill projektet nå ut till möjliga klienter, mobilisera och engagera volontärer, samt skapa en stark förankring av verksamheten i det lokala samhället. Inom projektet ordnas också gemensamma seminarier och föreläsningar för volontärerna och klienterna t.ex. mobil caféverksamhet med gästföreläsningar. Projektet engagerar och mobiliserar volontärer som stödpersoner genom samarbete med kommunerna/staden, Finlands Röda kors, Österbottens svenska distrikt och dess lokalavdelningar, tredje sektorns föreningar t.ex. pensionärs- och byaföreningar, församlingarna, Folkhälsan, Lions och Äldre institutets projekt Promenadvännerna. Målgruppen är seniorer och socialt ensamma som bor hemma på landsbygden i Karleby- och Jakobstadsregionerna. Projekttiden är 1.9.2015-31.12.2017. Kvarnen samkommun är projektägare.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

9460

Aloituspäivämäärä

01.09.2015

Loppumispäivämäärä

26.09.2019

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.4 Maaseudun palvelut

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Maaseudun palvelut, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt