Kommunikation

Kommunikationen om EU:s jordbruks- och landsbygdsfinansiering genomförs av hela landsbygdsnätverket, d.v.s. alla aktörer och stödmottagare! Vi är alla budbärare, så varför inte göra det tillsammans? I det riksomfattande nätverket av landsbygdskommunikatörer får du stöd och drivkraft för ditt eget arbete. Välkommen med!

Stommen i nätverket av landsbygdskommunikatörer utgörs av kommunikatörer vid JSM, Livsmedelsverket och landsbygdsnätverksenheten som samarbetar tätt med 15 regionala koordinatorer för landsbygdskommunikation. Koordinatorerna för landsbygdskommunikation ansvarar för kommunikationen om EU:s landsbygdsfinansiering och koordineringen av helheten enligt NTM-område i samarbete med Leader-grupperna, kommunernas samarbetsområden samt NTM-centralerna.

Alla representanter för intressentgrupperna är varmt välkomna till nätverket av landsbygdskommunikatörer som sammanträder några gånger om året, i regel på distansmöten. Utöver mötena ordnas utbildningar och skräddarsydda möten för nätverket av landsbygdskommunikatörer.

Kommunikationens ansvar och roller

Jord- och skogsbruksministeriet ansvarar för den offentliga diskussionen, genomslagskraften, samarbetet med intressentgrupper samt kontakten och interaktionen med kommissionen.
Landsbygdsnätverksenheten ansvarar för att dela god praxis, reda ut effekterna, möjliggöra nätverksmöten och upprätthålla de riksomfattande kommunikationskanalerna.
Livsmedelsverket fungerar som hemorganisation för stödinformation. Livsmedelsverket uppdaterar kanalerna för stödkommunikation och ansvarar för den riksomfattande kommunikationen om verkställandet och effekterna av stöden.
Koordinatorerna för landsbygdskommunikation ansvarar för kontakten mellan regionen och den riksomfattande kommunikationen, kommunikationen om den regionala helhetsbilden och genomslagskraften samt genomförandet av intressentgruppsarbetet i regionen.
Landsbygdsmyndigheterna (NTM och kommunerna) och Leader-grupperna ansvarar för den regionala och lokala kommunikationen, individualiseringen och rådgivningen gällande verkställandet av stöden.
Partnerna och intressentgrupperna ansvar för att i tillämpliga delar utnyttja sina egna nätverk och kanaler för kommunikation.

Det svenskspråkiga kommunikationsnätverket

Det svenskspråkiga kommunikationsnätverket består av representanter från Jord- och skogsbruksministeriet, Livsmedelsverket, Landsbygdnätverket, NTM-centraler, LEADER-grupper, Ålands landskapsregering, kommunala samarbetsområden och intresseorganisationer. Nätverket kommer att hålla cirka 2–3 möten per år och samverka med såväl det finska kommunikationsnätverket som med Sveriges landsbygdsnätverk och andra europeiska CAP-nätverk.

Nätverkets uppdrag gäller specifikt CAP-planens kommunikation. Det finns också myndighetskommunikation i anslutning till CAP-planen men nätverkets uppdrag är av en mer bredare karaktär, det kan till exempel gälla kampanjer. Det är också viktigt för nätverket att fundera mera allmänt på den svenskspråkiga kommunikationen, vad är nätverkets strategi och vilka riktlinjer har nätverket, till exempel.

Ta kontakt:
Meri Kiikkala, JSM (meri.kiikkala(a)gov.fi och Ann-Sofi Backgren, Landsbygdsnätverket (ann-sofi.backgren(a)ruokavirasto.fi

Kommunikationsplanering

En kommunikationsstrategi har utarbetats för finansieringsperioden för EU:s jordbrukspolitik 2023–2027. Utifrån den utarbetas en årlig kommunikationsplan. Du hittar planerna nedan (på finska).

Kommunikationskanalerna för EU:s landsbygdsfinansiering

Landsbygd.fi riktar sig till stödmottagare samt alla som eventuellt kan dra nytta av finansieringsmöjligheterna. Webbplatsen erbjuder exempel och söktips samt leder dig vidare till närmare information, till exempel till Livsmedelsverkets webbplats. På webbplatsen Landsbygd.fi hittar du också regionala webbsidor som sammanställer ärenden som gäller utveckling av landsbygden och jordbruket samt nödvändiga kontaktuppgifter enligt de 15 NMT-centralernas områden.

Landsbygdsnätverket.fi är landsbygdsutvecklarnas värld där alla som är intresserade av ämnet är välkomna, särskilt projektrepresentanter som ansökt om eller fått finansiering. Landsbygdsnätverket är en plats för nätverksskapande, diskussion och mångsidig kommunikation. Där hittar du också Projektregistret som samlar ihop alla utvecklingsprojekt och erbjuder vart och ett av dem en egen webbsida som kan uppdateras.

På Ruokavirasto.fi hittar du aktuell information om stöden samt allt som gäller verkställandet av dem.

Mmm.fi är jord- och skogsbruksministeriets webbplats. I frågor som gäller EU:s landsbygdsfinansiering använder ministeriet webbplatsen Landsbygd.fi.

Allmänna kanaler i sociala medier för EU:s landsbygdsfinansiering

Temakanaler i sociala medier

Kommunikation för stödmottagare

Kommunikationsanvisningar för stödmottagare hittar du på Landsbygd.fi. I projektkommunikation lönar det sig också att använda Projektregistret där det finns ett färdigt projektkort för alla finansierade projekt. Projektkortet kan uppdateras och användas som projektets hemsida, men det är bra att åtminstone uppdatera kontaktuppgifterna och länkar till de kommunikationskanaler som används på projektkortet.

Anvisningar om kommunikation för stödmottagare

Kommunikationens kontaktuppgifter

Nationella kommunikatörer

Jord- och skogsbruksministeriet
Koordinering och ledning av kommunikation samt daglig kommunikation om EU:s landsbygdsfinansiering både i ministeriets kanaler och LandsbygdFi-kanalerna:

Meri Kiikkala, fornamn.efternamn(a)gov.fi
Hannakaisa Markkanen, fornamn.efternamn(a)gov.fi

Landsbygdsnätverksenheten (Livsmedelsverket)
Kommunikation om EU:s landsbygdsfinansiering och landsbygdsnätverksverksamhet i LandsbygdFi-kanalerna samt koordinering av den regionala kommunikationen:

Pirjo Onikki, fornamn.efternamn(a)maaseutu.fi
Fanni Alavuotunki, fornamn.efternamn(a)ruokavirasto.fi
Emilia Koivulahti, föräldraledighet

Livsmedelsverket

Kommunikation om EU:s landsbygdsfinansiering i Livsmedelsverkets kanaler, särskilt när det gäller verkställandet av stöden:

Landsbygdsutveckling: Riika Isola, fornamn.efternamn(a)ruokavirasto.fi
Åkerstöd: Pia-Maria Jokipii, fornamn.efternamn(a)ruokavirasto.fi
Djurstöd: Niina Pitkänen, fornamn.efternamn(a)ruokavirasto.fi
Sinikka Torssonen, fornamn.efternamn(a)ruokavirasto.fi

Regionala koordinatorer för landsbygdskommunikation

Södra Österbotten: Emma Marttila (emma.marttila(a)ely-keskus.fi)

Södra Savolax: Iida Vesterinen (iida.vesterinen(a)ely-keskus.fi)

Tavastland: Tomi Majuri (tomi.majuri(a)ely-keskus.fi)

Sydöstra Finland: Saija Räty (saija.raty(a)ely-keskus.fi)

Kajanland: Kimmo Rauatmaa (kimmo.rauatmaa(a)ely-keskus.fi)

Mellersta Finland: Minna Nurro (minna.nurro(a)ely-keskus.fi)

Lappland: Heidi Hannula (heidi.hannula(a)ely-keskus.fi)

Birkaland: Laura Pekkala (laura.pekkala(a)ely-keskus.fi)

Österbotten: Juulia Tuominen (juulia.tuominen(a)ely-keskus.fi)

Norra Karelen: Anna Romo (anna.romo(a)ely-keskus.fi)

Norra Österbotten Riikka Vitikka (riikka.vitikka(a)ely-keskus.fi)

Norra Savolax: Kerttu Lassila (kerttu.lassila(a)ely-keskus.fi)

Satakunta: Jasmin Rikkonen (jasmin rikkonen(a)ely-keskus.fi)

Nyland: Katri Laitinen (katri.laitinen(a)ely-keskus.fi)

Egentliga Finland: Janica Vilen (janica.vilen(a)ely-keskus.fi)