Projekt
Allmännyttigt investeringsprojekt - 112600

Arktisen rannikon ympäristöystävällinen reitistö

Kalajoen kaupunki

31.12.2019 - 13.09.2023

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Arktisen rannikon ympäristöystävällinen reitistö-hankkeella lisätään mahdollisuuksia alueen elinkeinoelämän kehittymiseen ja työllisyyden kasvamiseen ydinmaaseudulla luontoa ja ympäristöä kestävällä tavalla hyödyntäen. Hankkeella luodaan laadukkaita, turvallisia, helposti saavutettavia ja elämyksellisiä reitistöjä ja luontoyhteyksiä sekä palveluvarustusta luontokohteille, joita alueen mikro- ja PK-yritykset voivat hyödyntää. Hankkeen toimenpiteitä ovat yleishyödylliset investoinnit maaseudun luontopolkuihin ja niiden palvelurakenteiseen ja aktiviteettikohteisiin. Hankkeen toimenpiteet kohdistuvat reittitoimituksen mukaisen Siiponjoen luontopolun (20 km) kestävöittämiseen, pitkospuiden uusimiseen luontopolulla ja sen varrella olevien taukopaikkojen kuten Pleunan, Kourinkallion laavujen ja Särkijärven kodan ja Valkiaveden taukopaikan kunnostaminen vastaamaan asiakastarpeita. Niiden lisäksi Raution Kuutin kierrosta laajennetaan (1660 m) ja valaistaan sekä pinnoitetaan. Kohteet opastetaan yhtenäisin opastein. Hankkeen kohderyhmän muodostavat alueen alueen väestön lisäksi matkailijat, mökkeilijät ja päiväkävijät kuten lajiharrastajat ja tapahtumakävijät, joiden kohderyhminä ovat lapset ja nuoret, työikäiset sekä ikääntyneet. Hankkeen tuloksena Kalajoen yleishyödyllisten luontopalvelujen taso ja tarjonta kohenee sekä palveluvalikoima laajenee.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

112600

Startdatum

31.12.2019

Slutdatum

13.09.2023

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Allmännyttigt investeringsprojekt

Underåtgärd

7.5 Fritid och investeringar i turism

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Investeringar som gäller fritid och turism

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner