Projekt
Utvecklingsprojekt - 67744

Elinvoimaa ja hyvinvointia maitotiloille

Satafood Kehittämisyhdistys ry

01.05.2018 - 11.03.2022

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Kannattava tuotantoa ja tuotantoeläinten hyvinvointi ovat tiiviisti sidoksissa toisiinsa. Hyvinvoiva eläin tuottaa usein enemmän, ja suurempi tuotos lisää tilan kannattavuutta. Eettisessä tuotannossa on monia eri näkökulmia, mm. eläinten hyvinvointi. Tuotteiden eettisyys on entistä tärkeämpi kriteeri kuluttajille ostopäätöstä tehdessä. Siksi on tärkeää, että elintarvikkeiden tuotantoketjun toimijoilla on omia arviointiohjelmia, joiden avulla voidaan valvoa ja parantaa eläinten hyvinvointia. Uuden tutkimustiedon mukaan eläimen hyvinvointiin liittyy vahvasti lajinomaisten käyttäytymistarpeiden toteuttaminen. Myös uusi eläinsuojelulaki tuo muutoksia tilojen toimintatapoihin. Tällä hetkellä kaikki Satamaidon tilat (168 kpl) ovat allekirjoittaneet laatusopimuksen, jossa sitoudutaan huolehtimaan lehmien hyvinvoinnista. Lehmien hyvinvointia voidaan arvioida erilaisten mittarien avulla. Tämän hankkeen tavoitteena on luoda hyvinvointimittaristo, jonka avulla voidaan arvioida ja parantaa eläinten hyvinvointia Satamaidon tiloilla. Hankkeen tavoitteena on myös parantaa Satamaidon maitotilojen kannattavuutta parantuneen eläinten hyvinvoinnin kautta sekä tarjoamalla tiloille yksilöllistä tilavalmennusta. Hanke koostuu seuraavista osa-alueista: 1. Hyvinvointimittariston luominen 2. Eläinten hyvinvoinnin arvioiminen tiloilla 3. Tilojen tilavalmennus

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

67744

Startdatum

01.05.2018

Slutdatum

11.03.2022

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.2 Pilotering och utveckling av nya produkter och metoder inom bioekonomi

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Datainsamlingsprojekt, industriell forskning (80 procent).

Projektkaraktär

Interregional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner