Hanke
Utvecklingsprojekt - 199399

Lestijärven kunnostuksen esiselvityshanke

Lestijärven kunta

01.05.2022 - 29.11.2022

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Esiselvityshankkeen tavoitteena on käynnistää Keski-Pohjanmaan maakuntajärven, Lestijärven, kunnostukseen tähtäävä hankejatkumo. Esiselvityshankkeessa laaditaan kokonaissuunnitelma eli ”järvikartta” siitä, mitä kunnostushankkeita Lestijärven valuma-alueen päästöjen vähentämiseksi ja järven sisäisen tilan kunnostamiseksi tulisi tehdä. Lisäksi esiselvityshankkeessa laaditaan hankesuunnitelma ja -hakemus järvikartan ensimmäisen toimenpiteen toteuttamiseksi. Esiselvityshankkeessa myös sitoutetaan maanomistajia valuma-alueen (Lehtosenjoki ja Pappilanjoki) kunnostamiseen maastokäyntien myötä. Esiselvityshankkeessa käytetään hyväksi paikallisten yhdistysten, kuntalaisten, muiden ympärivuotisten asukkaiden ja kesäasukkaiden osaamista. Järven kunnostamisesta pidetään säännöllisesti järviryhmän tapaaminen, järjestetään yleisötilaisuus heinäkuussa Lesti-viikolla ja loka-marraskuussa arviointiseminaari. Esiselvityshankkeessa kerätään myös aineisto materiaalipankkiin Lestijärven kunnosta tehdyistä selvityksistä. Lestijärven kunta julkaisee internet-sivuillaan esiselvityshankkeessa tehdyn järvikartan, tilaisuuksien materiaalit sekä materiaalipankin. Yhteistyökumppaneina Lestijärven kunnan hankkeessa ovat paikalliset yhdistykset sekä uusiutuvan energian yhtiö OX2 ja lähdevesiä ja virvoitusjuomia valmistava Finn Spring Oy. Lisätietoa hankkeesta: Mirva Vilppola, ympäristösihteeri, Lestijärven kunta, 040 1908652 Anne Kurkela, kunnanjohtaja, Lestijärven kunta, 040 1591584 Sähköpostitse: etunimi.sukunimi@lestijarvi.fi

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 (siirtymäkausi 2021 - 2022)

Hankenumero

199399

Aloituspäivämäärä

01.05.2022

Loppumispäivämäärä

29.11.2022

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.1 Utredningar och planer

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Utredningar och planer

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

2

Asiasanat

miljö
vattenvård

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt