Projekt
Hållbart fiske och återställande och bevarande av akvatiska biologiska resurser - 290508

Lumijoen Varjakan sataman nosturi

Lumijoen kunta

04.04.2024 - 29.09.2024

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Lumijoen Varjakan sataman Kalahallin kiskonosturin hankinta. Hankkeeseen kuuluu nosturin hankinta sekä asennus. Hankitaan nosturi Lumijoen kunnan Varjakan kalasataman käyttöön. Kunnan omistama kalahalli sijaitsee Varjakassa, jossa toimii yksi 1. ryhmän kaupallinen kalastaja sekä lukuisia aktiivisia 2. ryhmän kaupallisia kalastajia. Kalastus on ympärivuotista. Alueen matalat vedet suojaavat hylkeiltä. Ahventa on vesissä runsaasti ja sen pyynti on lisääntynyt. Vajaasti hyödynnettyjä vähempiarvioisia kalalajeja (särki, lahna, säynävä, hauki) olisi saatavilla runsaasti, mutta niitä ei voida juurikaan hyödyntää nosturin puutteen takia, vaan joudutaan keskittymään arvokkaampien kalalajien hyödyntämiseen. Tällä hetkellä kalasaaliit nostetaan käsin veneestä laiturille ja kannetaan halliin. Hankkeessa investoidaan kiskonosturiin ja sen asennukseen. Näin helpotetaan ja nopeutetaan saaliin liikuttelua suoraan veneestä kalahalliin. Hanke edistää erityisesti kalan elintarvikekäytön lisäämistä ja vähempiarvoisten kalalajien hyödyntämistä. Tästä on paikallisille kalastajille selkeä taloudellinen hyöty, joka tuo verotuloja myös kunnalle.

Mer information

Program/Fond

Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston Suomen ohjelma 2021–2027

Projektnummer

290508

Startdatum

04.04.2024

Slutdatum

29.09.2024

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Hållbart fiske och återställande och bevarande av akvatiska biologiska resurser

Underåtgärd

1.1 Stärka fiskeverksamheter som är ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbara

Typ av åtgärd

Fiskeutveckling och investeringar och miljöåtgärder

Åtgärdens specifierare

Fiskehamnar och landningsplatser

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner