Projekt
Utvecklingsprojekt - 16466

MATO – Metsien aktiivinen ja toimiva omistus

Suomen metsäkeskus - Finlands skogscentral

30.01.2016 - 10.10.2019

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Metsä- ja energiateollisuuden tiedossa olevat investoinnit lisäävät puun kysyntää Lounais-Suomessa vähintään miljoonalla kuutiolla vuodessa. Metsänomistajien korkea ikä ja pieni tilakoko vaikeuttavat puun tarjonnan lisäämistä. Keskeinen keino ongelman poistamiseksi on saada metsät siirtymään nopeammin nuoremmille ja aktiivisemmille metsänomistajille. Tämän tiedonvälityshankkeen toimenpiteillä on tarkoitus parantaa metsänomistuksellisia ongelmia ja lisätä samalla hakkuiden ja hoitotöiden määrää. Tämän hankkeen tavoitteena on vauhdittaa metsien siirtymistä aktiivisille metsänomistajille, lisätä metsätilan sukupolvenvaihdoksia, kasvattaa metsänomistusyksiköiden keskikokoa, lisätä vapailla markkinoilla myytävien metsätilojen määrää, vähentää kuolinpesien ja metsäyhtymien metsänomistusta, parantaa yhteisomistustilojen päätöksentekokykyä, lisätä ja helpottaa yhteismetsäomistusta sekä parantaa metsätilusrakennetta. Toimenpiteet kohdistuvat pääosin alueen metsänomistajiin, mutta jonkin verran myös metsäalan ja aihealueen muihin ammattilaisiin.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

16466

Startdatum

30.01.2016

Slutdatum

10.10.2019

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

1.2 Informationsförmedling och demonstrationer

Typ av åtgärd

Utbildning och information

Åtgärdens specifierare

Informationsförmedling och demonstrationsåtgärder, utveckling

Projektkaraktär

Interregional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner