Projekt
Utvecklingsprojekt - 116319

Världsarvskommunikation – Publikengagemang i utveckling

Korsholms kommun

31.03.2020 - 08.06.2021

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Projektet Världsarvskommunikation utvecklar nya metoder och ny praxis för publikarbete i ett världsarv. Kvarkens skärgård är det enda världsnaturarvet i Finland, i och med det är utvecklingsbehovet i samarbete med internationella aktörer stort. Kunskaps- och erfarenhetsutbyte med professionella internationella organisationer leder till ett nytt förhållningssätt till den lokala österbottniska publikutvecklingen och mer specifikt den publikutveckling som görs inom vårt världsnaturarv och världsarvskommunerna. Målsättningen för planeringsprojektet är att hitta samarbetsparter som är villiga att utveckla och tänka om hur publikarbetet skall se ut i ett världsarv under det kommande decenniet. Tanken är att bygga långvariga samarbetsnoder för ömsesidigt lärande och genuina framsteg. I första delen av utvecklingsprojektet är de framtida samarbetsparterna den primära målgruppen, den slutgiltiga målgruppen för det internationella utvecklingsprojektet definieras under planeringsprojektet.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

116319

Startdatum

31.03.2020

Slutdatum

08.06.2021

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.6 Kultur- och naturarv

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Kultur- och naturarvet, utveckling

Projektkaraktär

Internationell

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner