Uutinen
17.08.2023

Agricultural & Rural Inspiration Awards 2023 -kilpailun Suomen ehdokkaat nimetty

Suomi on jälleen mukana Agricultural & Rural Inspiration Awards -kilpailussa, jossa palkitaan Euroopan parhaat hankkeet. Tänä vuonna Suomea lähtee edustamaan kahdeksan upeaa hanketta neljässä eri kategoriassa.

Agricultural & Rural Inspiration Awards (ARIA) on EU CAP Networkin järjestämä koko EU:n laajuinen hankekilpailu, jolla juhlistetaan parhaita EU:n maaseuturahoitusta saaneita hankkeita ympäri Euroopan. Kilpailu on jatkumoa aiempina vuosina järjestetylle Rural Inspiration Awards (RIA) -hankekilpailulle, joka on järjestetty vuodesta 2019 alkaen.  

ARIA-hankekilpailun tavoitteena on lisätä maatalouden ja maaseudun kehittämisen näkyvyyttä EU:ssa, esitellä parhaita käytäntöjä maaseutuyhteisöihin vaikuttavista innovatiivisista ratkaisuista sekä tuoda Euroopan laajuista näkyvyyttä hankkeille, jotka ovat saaneet EU:n maaseuturahoitusta. Tänä vuonna kilpailun teemana on ”Boosting skills for agriculture and rural areas”. 

Kilpailussa on neljä teemallista kategoriaa. Jäsenmaat voivat lähettää jokaiseen kategoriaan kaksi ehdokasta, joiden joukosta valitaan yhteensä 24 finalistia. Tuomaristo valitsee jokaisesta kategoriasta yhden voittajan. Lisäksi kaikkien hankkeiden kesken järjestetään yleisöäänestys. Kilpailun voittajat julkistetaan joulukuussa 2023. 

Suomi on menestynyt kilpailussa aiempina vuosina hienosti. Viime vuonna voittaneet hankkeet löydät täältä

Lisätietoa Agricultural & Rural Inspiration Awards -kilpailusta. 

Kategoriat ja Suomen ehdokkaat:

Smart & competitive agriculture

Kategoriaan haetaan hankkeita, jotka edistävät kilpailukykyisen, kestävän ja monipuolisen maatalouden kehittämistä pitkän aikavälin ruokaturvan varmistamiseksi. 

Koronakriisi ja Kausityövoiman hankinnan turvaaminen / KOROKAUSI (Uudenmaan ELY-keskus)

Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK ry:n toteuttama KoroKausi-hanke vastasi nopeasti ja tehokkaasti koronakriisin aiheuttamaan ulkomaisen kausityövoiman pulaan. Alueiden välinen hanke varmisti maatilojen toimintaedellytykset, kilpailukyvyn sekä Suomen huoltovarmuuden säilymisen poikkeuksellisena ja vaikeana aikana. Lisätietoa hankkeesta löydät täältä

Sastamalasta brändiviljaa kansainvälisille markkinoille ”Sastavilja” (Leader Joutsenten reitti)

Luonnonvarakeskuksen toteuttama innovatiivinen yhteistyöhanke Sastavilja kokosi viljelijät, alan huippututkimuksen ja jalostavan teollisuuden yhteen tuotteistamaan paikallisesti Sastamalan alueella tuotettua kauraa kansainvälisille markkinoille. Hankkeessa luotu FarmTopOats-brändi ja markkinointitoimet edistivät kansainvälistä elintarvikevientiä ja paransivat viljelyn taloudellista kannattavuutta. Lisätietoa hankkeesta löydät täältä

Environmental protection

Kategoriaan haetaan hankkeita, jotka vahvistavat ympäristönsuojelua ja biologista monimuotoisuutta, torjuvat ilmastonmuutosta sekä edistävät vihreää elpymistä.

FabPatch Oy (Leader Kuudestaan)

Oikiat Design Oy:n toteuttaman hankkeen avulla kehitetty Vaatelaastari® -tekstiilipaikka edistää ilmastopolitiikan tavoitteita pidentämällä vaatteiden ja tekstiilien käyttöikää. Tuote vähentää uuden tuotannon tarvetta ja vaateteollisuuden maankäytön kasvattamista sekä auttaa torjumaan luontokatoa. Lisätietoa hankkeesta löydät täältä

Ilmastokestävää suometsän hoitoa Pirkanmaalla (Pirkanmaan ELY-keskus)

Suomen metsäkeskuksen toteuttamassa koulutushankkeessa lisätään metsänomistajien osaamista uusimpiin tutkimustuloksiin pohjautuvasta, ympäristöystävällisemmästä metsänhoidosta. Hankkeen päätavoitteena on uudistaa ja monipuolistaa suometsien käsittelyä siten että ojitettujen turvemaiden hiilipäästöt ja vesistökuormitus alenevat. Lisätietoa hankkeesta löydät täältä

Socio-economic fabric of rural areas

Kategoriaan haetaan hankkeita, jotka vahvistavat Euroopan maaseudun taloudellista kestävyyttä, käsittelevät sosiaalisia näkökohtia uudenlaisella tavalla, hyödyntävät digitalisaatiota maatalouden ja maaseutuyhteisöjen parantamiseksi, edistävät maaseudun osallisuutta sekä tukevat maaseudun yrittäjiä ja yrityksiä innovatiivisella tavalla. 

Landemia (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus)

Eteläpohjalaiset kylät ry:n ja Luonnonvarakeskuksen toteuttama hanke edistää Etelä-Pohjanmaan vetovoimaisuutta ja elinvoimaisuutta, tukee ja mahdollistaa monipaikkaista asumista sekä paikkariippumatonta työskentelyä. Hanke lisää tietoa maallemuuton esteistä, kehittää ratkaisumalleja näiden esteiden poistamiseksi sekä selvittää kylien houkuttelevuuteen vaikuttavia tekijöitä. Lisätietoa hankkeesta löydät täältä

Yrityksen perustamistuki, Inlisol (Leader Ravakka)

Inlisol Oy:n toteuttamassa hankkeessa kehitetty terveysteknologian innovaatio mahdollistaa vanhusten turvallisen asumisen kotona tarjoamalla älykkäitä ratkaisuja hoivatyön tueksi. Teknologian avulla voidaan vähentää muun muassa hoitohenkilökunnan saatavuudesta johtuvaa alueellista eriarvoisuutta sekä tehostaa hoitotyötä siten, että hoitajat voivat keskittyä enemmän ihmiseen. Lisätietoa hankkeesta löydät täältä

Rural stakeholders skills

Kategoriaan haetaan hankkeita, jotka hyödyntävät elinikäistä oppimista, tarjoavat ihmisille ja yrityksille mahdollisuuden edistää vihreää ja digitaalista siirtymää sekä tukevat innovaatioita ja kilpailukykyä. 

Aikaa on (Satakunnan ELY-keskus, Varsinais-Suomen ELY-keskus)

ProAgria Länsi-Suomi ry:n hanke kehittää Satakunnan ja Varsinais-Suomen maatilayritysten kannattavuutta. Hankkeessa kehitettiin pienryhmätoiminnan malli, jonka tavoitteena on edesauttaa maatalousyrittäjien työajan tehostamista sekä vahvistaa yrittäjien osaamista, kuten johtamistaitoja, digitaitoja ja ajanhallintaa. Lisätietoa hankkeesta löydät täältä

Bisnes Lande (Keski-Suomen ELY-keskus)

Leader Viisari ry:n hanke kehittää Keski-Suomen maaseudun nuorten yrittäjyysosaamista ja kannustaa nuoria perustamaan yrityksiä omien vahvuuksien ja innovatiivisuuden pohjalta. Hankkeessa luotiin toimintamalli ja verkostot, joiden avulla nuoret pystyivät tuotteistamaan ja myymään osaamistaan. Lisätietoa hankkeesta löydät täältä